Breaking News

แพ็กเกจตรวจเช็กสุขภาพเด็กตามวัยศูนย์กุมารเวช รพ. กรุงเทพ (ซ.ศูนย์วิจัย)ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2565

ศูนย์กุมารเวช โรงพยาบาลกรุงเทพ ขอเชิญผู้ปกครองพาบุตรหลานของท่านตรวจเช็กสุขภาพตามวัย เพื่อช่วยเสริมสร้างพื้นฐานสุขภาพให้แข็งแรงในอนาคต เพราะการเปลี่ยนแปลงของเด็กแต่ละช่วงวัยมีลักษณะเฉพาะ ควรติดตามดูแลและเฝ้าระวัง หากตรวจพบความผิดปกติตั้งแต่แรกและรักษาถูกวิธี สามารถช่วยให้เด็กแข็งแรงและเจริญเติบโตสมวัย กับ แพ็กเกจตรวจเช็กสุขภาพเด็กตามวัย ช่วงอายุ 1-4 ปี ราคา 3,100 บาท ช่วงอายุ 4-7 ปี ราคา 4,300 บาท และ ช่วงอายุ 7-15 ปี 3,100 บาท (ราคานี้เฉพาะเด็กไทยและ Expat และรวมค่าแพทย์แล้ว) รับบริการได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2565 สอบถามและปรึกษากุมารแพทย์ ที่ ศูนย์กุมารเวช กูรูสุขภาพเด็ก โรงพยาบาลกรุงเทพ (ซอยศูนย์วิจัย) โทร 0-2310-3006, 0-2755-1006 หรือแอดไลน์ @bangkokhospital

ไม่มีความคิดเห็น