Breaking News

มาวันเดียว.....เที่ยว 3 ภู จังหวัดเลยกับสำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกองทัพบก

ในระหว่างวันที่ 24-27มกราคม 2565ที่ผ่านมาสำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกองทัพบกโดยการนำของพลโท ชาญวิทย์ อรรถธีระพงษ์ ผอ.สง.ทท.ทบ.ได้นำคณะผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวพร้อมคณะสื่อมวลชนเดินทางสัญจรไปยังจ.นครราชสีมา,จ.ขอนแก่นและสิ้นสุดการเดินทางที่จ.เลย
สำหรับภูที่น่าสนใจในจ.เลยสามารถเดินทางท่องเที่ยวภายในวันเดียวได้มีดังนี้คือ
- ภูพุทโธ ดินแดนแห่งรอยพระพุทธบาทแห่งค่ายศรีสองรัก
พล.ต.เถลิงศักดิ์ พูลสุวรรณ ผบ.จทบ.ล.ย. ได้อนุมติเริ่มโครงการสร้างพระพุทโธ และพระเจดีย์พุทธสติ เมื่อ 6 ม.ค.58 การดำเนินการเริ่มต้นจากการสำรวจพื้นที่ และสำรวจแบบพระที่จะสร้างซึ่งได้ข้อสรุปพื้นที่ซึ่งจะดำเนินการจัดสร้างอยู่บนส่วนยอดของภูน้อย ภูเขาขนาดเล็กซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาภูสะนาวในพื้นที่ของค่ายศรีสองรัก จังหวัดเลย พร้อมกับได้รับการสนับสนุนแบบพิมพ์พระพุทธรูปปางมารวิชัย (พิชิตมาร) ขนาดหน้าตัก 9 เมตร สูง 16 เมตร จากพระครูภาวนาวีรวัตร เจ้าอาวาสวัดโพนทอง อ.ท่าลี่ จ.เลย เป็นแบบพิมพ์ในการก่อสร้างและเนื่องจากด้านข้างของยอดภูน้อยที่จะสร้างพระพุทธรูป มีโขดหินขนาดใหญ่ ตั้งเทินอยู่บนแท่นหินก้อนหนึ่ง มีลักษณะพิเศษน่าสนใจ ผบ.จทบ.ล.ย. จึงได้ให้จัดสร้างพระเจดีย์จำนวน 1 องค์ ไว้บนส่วนยอดของหินด้วย ซึ่งต่อมาได้ขนานนามว่า "พระเจดีย์พุทธสติ"การดำเนินการสร้าง ได้รับการสนับสนุนจากกำลังพลของหน่วยทหารในค่ายศรีสองรัก ส่วนราชการในจังหวัดเลย และพ่อค้าประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการทำถนนขึ้นสู่ยอดภูซึ่งเป็นจุดที่สร้างพระพุทธรูปจากจังหวัดเลย โดยองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสองรัก จังหวัดเลย รับหน้าที่จัดทำโครงการ และได้รับการสนับสนุนเครื่องจักรในการทำถนนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลยและองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสองรัก ร่วมให้การสนับสนุน ตลอดจนการเทคอนกรีตหล่อองค์พระพุทธรูป ซึ่งได้รับความร่วมมือจากประชาชนพุทธศาสนิกชนทั้งในพื้นที่จังหวัดเลยและต่างพื้นที่อย่างล้นหลาม
ในระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง ได้มีพิธีบวงสรวงเบิกปฐพี ใน 26 ก.พ.58 โดย พล.ต.เถลิงศักดิ์ พูลสุวรรณ ผบ.จทบ.ล.ย. เป็นประธานในพิธี อันเป็นการสร้างและบำรุงขวัญให้แก่กำลังพลหน่วยทหารในค่ายศรีสองรัก และประชาชนพุทธศาสนิกชนทั่วไป ได้ร่วมสมัครสมานสามัคคีร่วมทำกิจกรรมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เหตุการณ์ความประทับใจร่วมกันทำให้ผู้คนต่างยินดีที่ได้มีโอกาสร่วมในการสร้างพระพุทธรูป
การประกอบแบบพิมพ์องค์พระพุทธรูปที่จะจัดสร้างเริ่มดำเนินการในวันที่ 28 ก.พ.58 และเริ่มเทคอนกรีตองค์พระพุทธรูป ใน 1 มี.ค.58 ซึ่งคอนกรีตได้ใช้คอนกรีตชนิดอย่างดีพิเศษเพื่อความคงทนถาวร การเทคอนกรีตองค์พระแล้วเสร็จใจ 3 มี.ค.58 ซึ่งในระหว่างการหล่อองค์พระได้มีพิธีบรรจุสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในแต่ละขั้นตอนของการก่อสร้าง คือ บรรจุวัตถุมงคลในช่วงการหล่อหน้าตัก (1 มี.ค.58) บรรจุบาตรจีวรและวัตุมงคลในช่วงของการหล่อหน้าอก(2 มี.ค.58) และบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในช่วงหล่อพระเศียรและประกอบพระเกศขององค์พระ (3 มี.ค.58) และเพื่อความเป็นสิริมงคล หน่วยได้จัดประกอบพิธีบวงสรวงขอขมากรรมและพิธีเจริญพระพทุธมนต์ในวันที่ 4 มี.ค.58 ซึ่งตรงกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา คือวันมาฆบูชา (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3)พระพุทธรูปที่ได้ดำเนินการก่อสร้างนี้ พล.ต.เถลิงศักดิ์ พูลสุวรรณ ผบ.จทบ.ล.ย ได้ตั้งชื่อว่า "พระพุทโธ" เพื่อให้เป็นนิมิตเครื่องหมายแห่งการดำเนินตามรอยพระพุทธบาท ทาน ศีล ภาวนา เน้นที่การเจริญภาวนาเป็นสำคัญ โดยมุ่งหมายที่คำว่า "พุทโธ" เป็นคำภาวนาที่เป็นที่คุ้นเคยอย่างกว้างขวางว่าเป็นคำบริกรรมภาวนาในเวลาทำสมาธิจิตของผู้ปฏิบัติภาวนาจำนวนมาก
พล.ต.เถลิงศักดิ์ พูลสุวรรณ ผบ.จทบ.ล.ย. ได้อนุมติเริ่มโครงการสร้างพระพุทโธ และพระเจดีย์พุทธสติ เมื่อ 6 ม.ค.58 การดำเนินการเริ่มต้นจากการสำรวจพื้นที่ และสำรวจแบบพระที่จะสร้าง ซึ่งได้ข้อสรุปพื้นที่ซึ่งจะดำเนินการจัดสร้างอยู่บนส่วนยอดของภูน้อย ภูเขาขนาดเล็กซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาภูสะนาวในพื้นที่ของค่ายศรีสองรัก จังหวัดเลย พร้อมกับได้รับการสนับสนุนแบบพิมพ์พระพุทธรูปปางมารวิชัย (พิชิตมาร) ขนาดหน้าตัก 9 เมตร สูง 16 เมตร จากพระครูภาวนาวีรวัตร เจ้าอาวาสวัดโพนทอง อ.ท่าลี่ จ.เลย เป็นแบบพิมพ์ในการก่อสร้างและเนื่องจากด้านข้างของยอดภูน้อยที่จะสร้างพระพุทธรูป มีโขดหินขนาดใหญ่ ตั้งเทินอยู่บนแท่นหินก้อนหนึ่ง มีลักษณะพิเศษน่าสนใจ ผบ.จทบ.ล.ย. จึงได้ให้จัดสร้างพระเจดีย์จำนวน 1 องค์ ไว้บนส่วนยอดของหินด้วย ซึ่งต่อมาเรียกว่า "พระเจดีย์พุทธสติ"
                    วิวทิวทัศน์ของตัวเมืองเลยบนภูพุทธโธ
โดยการดำเนินการสร้าง ได้รับการสนับสนุนจากกำลังพลของหน่วยทหารในค่ายศรีสองรัก ส่วนราชการในจังหวัดเลย และพ่อค้าประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการทำถนนขึ้นสู่ยอดภูซึ่งเป็นจุดที่สร้างพระพุทธรูปจากจังหวัดเลย โดยองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสองรัก จังหวัดเลย รับหน้าที่จัดทำโครงการ และได้รับการสนับสนุนเครื่องจักรในการทำถนนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลยและองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสองรัก ร่วมให้การสนับสนุน ตลอดจนการเทคอนกรีตหล่อองค์พระพุทธรูป ซึ่งได้รับความร่วมมือจากประชาชนพุทธศาสนิกชนทั้งในพื้นที่จังหวัดเลยและต่างพื้นที่อย่างล้นหลาม
ในระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง ได้มีพิธีบวงสรวงเบิกปฐพี ใน 26 ก.พ.58 โดย พล.ต.เถลิงศักดิ์ พูลสุวรรณ ผบ.จทบ.ล.ย. เป็นประธานในพิธี อันเป็นการสร้างและบำรุงขวัญให้แก่กำลังพลหน่วยทหารในค่ายศรีสองรัก และประชาชนพุทธศาสนิกชนทั่วไป ได้ร่วมสมัครสมานสามัคคีร่วมทำกิจกรรมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เหตุการณ์ความประทับใจร่วมกันทำให้ผู้คนต่างยินดีที่ได้มีโอกาสร่วมในการสร้างพระพุทธรูป
          วิวทิวทัศน์ยามค่ำคืนของตัวเมืองเลยบนภูพุทธโธ
การประกอบแบบพิมพ์องค์พระพุทธรูปที่จะจัดสร้างเริ่มดำเนินการในวันที่ 28 ก.พ.58 และเริ่มเทคอนกรีตองค์พระพุทธรูป ใน 1 มี.ค.58 ซึ่งคอนกรีตได้ใช้คอนกรีตชนิดอย่างดีพิเศษเพื่อความคงทนถาวร การเทคอนกรีตองค์พระแล้วเสร็จใจ 3 มี.ค.58 ซึ่งในระหว่างการหล่อองค์พระได้มีพิธีบรรจุสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในแต่ละขั้นตอนของการก่อสร้าง คือ บรรจุวัตถุมงคลในช่วงการหล่อหน้าตัก (1 มี.ค.58) บรรจุบาตรจีวรและวัตุมงคลในช่วงของการหล่อหน้าอก(2 มี.ค.58) และบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในช่วงหล่อพระเศียรและประกอบพระเกศขององค์พระ (3 มี.ค.58) และเพื่อความเป็นสิริมงคล หน่วยได้จัดประกอบพิธีบวงสรวงขอขมากรรมและพิธีเจริญพระพทุธมนต์ในวันที่ 4 มี.ค.58 ซึ่งตรงกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา คือวันมาฆบูชา (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3)พระพุทธรูปที่ได้ดำเนินการก่อสร้างนี้ พล.ต.เถลิงศักดิ์ พูลสุวรรณ ผบ.จทบ.ล.ย ได้ตั้งชื่อว่า "พระพุทโธ" เพื่อให้เป็นนิมิตเครื่องหมายแห่งการดำเนินตามรอยพระพุทธบาท ทาน ศีล ภาวนา เน้นที่การเจริญภาวนาเป็นสำคัญ โดยมุ่งหมายที่คำว่า "พุทโธ" เป็นคำภาวนาที่เป็นที่คุ้นเคยอย่างกว้างขวางว่าเป็นคำบริกรรมภาวนาในเวลาทำสมาธิจิตของผู้ปฏิบัติภาวนาจำนวนมาก
จุดชมพระอาทิตย์ตกบนภูพุทธโธ
สำหรับวัตถุประสงค์ในการสร้างพระพุทโธ และพระเจดีย์พุทธสติ นี้ พล.ต.เถลิงศักดิ์ พูลสุวรรณ ผบ.จทบ.ล.ย ด้วยเป็นผู้ที่มีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอย่างหนักแน่นมั่นคง ปรารถนาที่จะให้พุทธศาสนิกชนทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดเลย และที่เดินทางเข้าสู่พื้นที่จังหวัดเลย ทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ ได้ดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาท ได้รับประโยชน์ ความสุขสงบภายใต้ร่มเงาแห่งพระสัทธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอน คือ ทาน ศีล ภาวนา และปรารถนาทำนุบำรุงสิบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้มั่งคงถาวร ตราบถ้วน 5,000 ปี จึงได้ดำเนินโครงการสร้างพระพุทโธ บนยอดภูน้อยซึ่งได้เปลี่ยนเป็น "ภูพุทโธ" และสร้างพระเจดีย์พุทธสติ ซึ่งต่อมาได้ประดิษฐานพระบรมสารีริกฑาตุจากสถูปาวาลเจดีย์ ประเทศอินเดีย ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้ทรงอธิษฐานจิตก่อนที่จะพระราชทานให้ประดิษฐานในพระเจดีย์พุทธสติเจตนารมณ์ในการสร้างพระพุทโธ และพระเจดีย์พุทธสติ คือ การได้รับประโยชน์ของพุทธศาสนิกชนทั้งกำลังพลและประชาชนทั่วไป คือ ให้ภูพุทโธ เป็นพุทธศาสนสถานในค่ายทหารที่พุทธศาสนิกชนหรือประชาชนสามารถมาท่องเที่ยวเชิงพุทธ ไหว้พระพุทโธ บูชาพระบรมสารีริกธาตุ
โดยจำแนกเป็นข้อๆ ดังนี้
1. ให้ภูพุทโธเป็นพุทธศาสนสถานที่สามารถเป็นที่ท่องเที่ยวเชิงพุทธ
2. ความงดงามด้วยพุทธลักษณะของพระพุทโธ และความพิเศษของพระเจดีย์พุทธสติเป็นบ่อเกิดของความยินดีในการให้ทาน การรักษาศีล การเจริญจิตภาวนา ของพุทธศาสนิกชนที่ได้เยี่ยมสักการะบูชา
ภูพุทโธ ตั้งอยู่ในค่ายศรีสองรัก ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมือง จังหวัดเลย-
- ภูทอก จุดชมวิวทะเลหมอก

จุดชมวิวทะเลหมอกสวยๆที่อยู่ไม่ไกลจากเชียงคาน ด้านบนสวยงามด้วยทะเลหมอกยามเช้า ล้อมรอบด้วยวิวแม่น้ำโขง ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวขึ้นไปชมทะเลหมอกช่วงหน้าหนาว แต่ก็ใช่ว่าทะเลหมอกจะมีให้เห็นทุกวัน ขึ้นอยู่กับดวงและสภาพอากาศในวันนั้นๆโดยการขึ้นไปชมทะเลหมอที่นี่จะมีรถสองแถวไว้คอยบริการนักท่องเที่ยว หลังจากเสียค่าโดยสารเสร็จรถสองแถวจะพาตรงดิ่งขึ้นไปยังภูทอก หรือบางคนอยากลองเดินดู ก็ทำได้เช่นกัน เลือกได้ตามสะดวก

ที่อยู่ : ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลยระยะทางห่างจากตัวอำเภอเชียงคานประมาณ 3 กิโลเมตร
- อุทยานเทิดพระเกียรติบ้านหมากแข้ง
สำหรับประวัติความเป็นมาโครงการจัดสร้างอุทยานเทิดพระเกียรติบ้านหมากแข้ง ฐานปฏิบัติการหมากแข้งสูงจากระดับน้ำทะเล 680 เมตรอยู่ในเขตรอยต่อ 3 จังหวัด คือ เพชรบูรณ์ เลย และพิษณุโลก ทิศเหนือติดบ้านน้ำหมัน จังหวัดเลยทิศใต้ ติดบ้านทับเบิก จังหวัดเพชรบูรณ์ ทิศตะวันออกติดบ้านหนองใหญ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ทิศตะวันตกติดอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก ในอดีตเป็นพื้นที่เขตอิทธิพลของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ และได้เกิดเหตุการณ์สู้รบที่รุนแรงระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2516 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2518 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในรัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2519 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมฐานปฏิบัติการหมากแข้ง อ.ด่านซ้าย จ.เลย เสด็จพระราชดำเนินนำกำลังทหาร โดยเฮลิคอปเตอร์ลงปฏิบัติการทางยุทธวิธีที่บ้านหมากแข้ง ซึ่งเป็นฐานที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ขณะดำรงพระยศร้อยเอก ได้ทรงฉลองเครื่องแบบสนามพร้อมรบเสด็จฯนำกำลังทหารส่วนหนึ่งโดยเฮลิคอปเตอร์ ลงปฏิบัติการทางยุทธวิธีที่บริเวณฐานบ้านหมากแข้ง เพื่อปฏิบัติการขับไล่ ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ออกจากพื้นที่ บริเวณรอบฐาน ด้วยความองอาจ กล้าหาญ ซึ่งเป็นขวัญ กำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ ตำรวจ ทหาร และราษฎร ที่ขณะเวลานั้นซึ่งมีขวัญกำลังใจตกต่ำ กลับให้มีจิตใจที่ฮึกเหิม เพื่อรวมพลังกันต่อสู้กับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ และขับไล่ออกนอกพื้นที่ได้เป็นผลสำเร็จ

 โดยวันนั้นพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงประทับแรมในฐานปฏิบัติการแห่งนี้ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2519 ทรงออกลาดตระเวนบริเวณพื้นที่เนินเขารอบหมู่บ้าน เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2519 ทรงเยี่ยมราษฎร และพระราชทานสิ่งของ ให้กับราษฎรและเจ้าหน้าที่ส่วนการดำเนินงานโครงการจัดสร้างอุทยานเทิดพระเกียรติบ้านหมากแข้งในห้วงที่ผ่านมา การดำเนินการโครงการจัดสร้างอุทยานเทิดพระเกียรติบ้านหมากแข้ง กองทัพบกได้กำหนดให้ กองทัพภาคที่ 2 ดำเนินงานด้านที่ดินอุทยานเทิดพระเกียรติบ้านหมากแข้ง และงานด้านงบประมาณซ่อมแซมปรับปรุงอุทยานเทิดพระเกียรติบ้านหมากแข้ง ดำเนินงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ การขอใช้ที่ดินบริเวณอุทยานเทิดพระเกียรติบ้านหมากแข้ง และงานด้านงบประมาณในการซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้างบริเวณอุทยานเทิดพระเกียรติบ้านหมากแข้ง
ที่อยู่ : ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย จ.เลย
- ภูพระ อันซีนแห่งใหม่ของจังหวัดเลย
ภูพระ แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่รวบรวมพระพุทธรูปปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง 2.5 เมตร สูง 3 เมตร หนักกว่า 3 ตัน ที่ชำรุดทรุดอยู่บริเวณพื้นที่ดังกล่าว มาบูรณะปฏิสังขรณ์สร้างใหม่และทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้เสียชีวิตในการสู้รบระหว่าง จนท.กับคอมมิวนิสต์ในอดีต ซึ่งพื้นที่บ้านหมากแข้งในอดีต เคยเป็นพื้นที่สีแดง ให้มาเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่สวยงามของอำเภอด่านซ้าย จ.เลย

นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าฯ เลย ได้พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบริเวณรอบอุทยานเทิดพระเกียรติ บ้านหมากแข้ง ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย ที่มีพระพุทธรูปปางสมาธิขนาดหน้าตักกว้าง 2.5 เมตร สูง 3 เมตร หนักกว่า 3 ตัน หลายสิบองค์ที่ชำรุดทรุดโทรมและประดิษฐานกระจัดกระจาย ไว้ตามบริเวณที่ไม่เหมาะสม มาทำการย้ายและซ่อมแซมเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ของ อ.ด่านซ้าย จ.เลย และยังเป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศล ให้กับผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์สู้รบระหว่างเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจชาวบ้านและผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์


หลังจากนั้นมาสถานที่แห่งนี้ก็กลายเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่ดูแปลกตาและอันซีน จำนวนพระพุทธรูปมากมายที่รายล้อมอยู่นภูเขา เป็นมุมถ่ายรูปสวยๆ ท่ามกลางบรรยากาศที่เงียบสงบเหมาะแก่การมาพักผ่อนหย่อนใจ
ที่อยู่ : บ้านหมากแข้ง ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย จ.เลย
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกองทัพบกโทรศัพท์ 021 265454
ขอขอบคุณ สำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกองทัพบก ที่สนับสนุนการเดินทางในครั้งนี้


ไม่มีความคิดเห็น