Breaking News

ข่าวดีสำหรับชุมชน โฮมสเตย์ที่ได้รับมาตรฐานจากกรมการท่องเที่ยว เข้าร่วมการอบรมกิจกรรมการพัฒนาเมนูอาหารสร้างสรรค์เพื่อสุขภาพเฉพาะกลุ่ม

 กรมการท่องเที่ยว จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพชุมชน โฮมสเตย์ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ชุมชนท่องเที่ยวที่มีความสนใจในการพัฒนาเมนูอาหารสุขภาพ ภายใต้แนวคิด "อาหารถิ่น กินปลอดภัย ห่างไกล NCDs" (Yummy & Healthy Dish) ด้วยการสร้างเสริมความรู้การประกอบอาหารสุขภาพให้กับชุมชนท่องเที่ยว ให้ใส่ใจถึงความปลอดภัยและสุขภาพของนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะโรคในกลุ่ม NCDs ที่เป็นภัยใกล้ตัวอย่างยิ่ง จะช่วยสร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นให้กลุ่มนักท่องเที่ยว และเป็นการผลักดันชุมชนท่องเที่ยว ในการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเติบโตด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการเติบโตของตลาดอาหารสุขภาพในอนาคต

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม ในวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 - 16.30 น. (ผ่านระบบ Zoom Webinar) มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่จะช่วยยกระดับเพิ่มศักยภาพให้กับชุมชนของคุณ กับการอบรมอัดแน่น 2 วันเต็ม

หัวข้อเสวนา :“กินอย่างไร ให้ห่างไกล NCDs”

หัวข้อบรรยาย :
สร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้า บริการ ด้วยแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์
เจาะลึกโภชนาการ กินปลอดภัย ห่างไกล NCDs
ไอเดียสร้างเมนูสุขภาพ ด้วยวัตถุดิบท้องถิ่น
เทคนิคการปรุงอาหารให้อร่อยง่าย ดีต่อสุขภาพ
เคล็ดไม่ลับการออกแบบอาหารและจัดจานสุขภาพ อย่างสร้างสรรค์พร้อมชิงรางวัล ในการแข่งขัน The Best Local Chef Contest 2022

สมัครฟรี !!!
ลงทะเบียน https://forms.gle/jZXQnGSfSAusZLWE6
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 085-661-4677 (คุณเพ็ญพิสุทธิ์) , 085-661-4622 (คุณกนกวรรณ)
ไม่มีความคิดเห็น