Breaking News

ดีอีเอส - ไปรษณีย์ไทย รุกขับเคลื่อนความสามารถแข่งขันดิจิทัลของประเทศกรุงเทพฯ 15 กันยายน 2566 – นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ที่ 6 จากซ้าย) ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ที่ 5 จากซ้าย) พร้อมด้วย ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ที่ 2 จากซ้าย) ร่วมงานสัมมนาการขับเคลื่อนเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันด้านดิจิทัลของประเทศไทย เนื่องในโอกาสวันสถาปนากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปี 2566 โดยไปรษณีย์ไทยได้มีวาระสำคัญที่จะนำดิจิทัลมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจและยกระดับ การดำเนินชีวิตให้กับคนไทยผ่านบริการ Digital Post ID การประทับรับรองเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ E-Timestamp บริการ Prompt Post และแพลตฟอร์มส่งเสริมมูลค่าการค้าขายออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Thailandpostmart ที่พร้อมมุ่งเป็นภาคส่วนสำคัญที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันดิจิทัล ตามการจัดอันดับของสถาบัน IMD ให้สูงขึ้น

 ติดตามข่าวสารไปรษณีย์ไทยเพิ่มเติมได้ที่

เว็บไซต์ : www.thailandpost.co.th
เฟซบุ๊ก : บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
ทวิตเตอร์ : @Thailand_Post
ไลน์ออฟฟิเชียล : @Thailand Post
ติ๊กต็อก : @thailandpost

ไม่มีความคิดเห็น