Breaking News

รมว.อุตสาหกรรม เล็งปั้น “ฮาลาลฮับ” ในพื้นที่ SEC เจาะตลาดตะวันออกกลางสั่งการ สศอ. ชี้เป้าศักยภาพพื้นที่ สร้างเศรษฐกิจนำอุตสาหกรรม

กรุงเทพฯ 19 กันยายน 2566 – รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ชี้พื้นที่พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (Southern Economic Corridor หรือ SEC) มีศักยภาพ สามารถส่งเสริมสู่การเป็น ศูนย์กลางอาหารฮาลาลในภูมิภาค (Halal Hub) เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ประโภคในประเทศแถบตะวันออกกลาง และสั่งการให้เร่งขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเศรษฐกิจโดยการชี้เป้าตามศักยภาพของพื้นที่ให้ครอบคลุมระเบียงเศรษฐกิจทั้ง 4 ภาค พร้อมย้ำจุดยืนกระทรวงอุตสาหกรรมต้องเป็นที่พึ่งของประชาชน สร้างรอยยิ้มให้ทุกการเข้ารับบริการ

นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรม
โดยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม มีหน้าที่ชี้นำผู้ประกอบการ ให้เท่าทันกระแสการเปลี่ยนแปลงของภาคเศรษฐกิจ ผ่านชุดข้อมูลที่ได้วิเคราะห์และนำเสนอต่อประชาชน ทั้งนี้ เพื่อให้การพัฒนาเศรษฐกิจเป็นไปอย่างมีทิศทางและสอดรับกับศักยภาพในแต่พื้นที่ จึงจำเป็นต้องเร่งชี้เป้าอุตสาหกรรมเป้าหมาย ไปสู่พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ 4 ภาค เพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้ประกอบการในพื้นที่ ทั้งยังมีส่วนช่วยกระตุ้นการลงทุนให้เพิ่มมากขึ้น โดยในส่วนของพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิม ทั้งยังมีอาณาเขตติดกับประเทศมาเลเซีย สามารถส่งเสริมให้เป็นศูนย์กลางอาหารฮาลาลในภูมิภาค หรือ ฮาลาลฮับ (Halal Hub) เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับ
กลุ่มผู้บริโภคในพื้นที่ และสามารถส่งออกไปยังกลุ่มประเทศตะวันออกกลางที่มีศาสนาอิสลามเป็นศาสนาประจำชาติพร้อมกันนี้ ยังได้เน้นย้ำให้ สศอ. ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้า และรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งถือเป็นเทคโนโลยีที่ใช้พลังงานสะอาด การหาแนวทางเพื่อการส่งเสริม Soft Power ไทยในภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งการให้ความสำคัญกับการยกระดับการบริการผู้ประกอบการและประชาชนผู้อย่างเต็มที่ อำนวยความสะดวกในทุกขั้นตอนการดำเนินงาน ปรับภาพลักษณ์ใหม่ ให้มีรอยยิ้มจากการใช้บริการ

นางวรวรรณ ชิตอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กล่าวว่า สศอ. ขานรับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม สร้างเศรษฐกิจนำอุตสาหกรรม โดยจะเร่งชี้เป้าอุตสาหกรรมเป้าหมายทั้งอุตสาหกรรม S-Curve และ New S-Curve ให้เกิดการผลักดันอย่างต่อเนื่อง การยกระดับอุตสาหกรรมเกษตรให้มีศักยภาพ รวมทั้งการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพลังงานหมุนเวียน
ทั้งนี้สำหรับการพัฒนาการดำเนินงาน สศอ. จะนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้การกระบวนการทำงาน โดยใช้ระบบ iSingleForm เป็นระบบการรายงานเดียว ทั้งการให้บริการ Eco Sticker สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า และรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า รวมถึงมุ่งเน้นการสื่อสารผ่านช่องทาง Platform ต่าง ๆ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจสำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมให้สามารถนำข้อมูล ข่าวสาร มาใช้ในการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม พร้อมเตรียมยกระดับการดำเนินงานทั้งระยะเร่งด่วน ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อนำพาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมสำคัญระดับสากล ภายใน 4 ปี

ไม่มีความคิดเห็น