Breaking News

ศูนย์กุมารเวช โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จัดงานแถลงข่าว “Healthy Kids, Healthy Future” ชูความพร้อมการรักษาโรคยากและซับซ้อนในเด็ก ร่วมด้วยแขกรับเชิญสุดพิเศษ “ลีเดีย ศรัณย์รัชต์”

 

ร่างกายของมนุษย์มีการเจริญเติบโตขึ้นตามวัยคุณพ่อคุณแม่ทุกคนย่อมอยากให้ลูกที่เกิดมานั้นมีสุขภาพที่แข็งแรง แต่ในบางครั้งเรื่องโรคภัยไข้เจ็บก็อาจเกิดขึ้นได้โดยไม่คาดคิดและเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดโดยเฉพาะโรคยากและซับซ้อนที่เกิดกับเด็กได้แก่โรคหัวใจโรคมะเร็งรวมไปถึงความผิดปกติของทารกแรกเกิดและโรคต่อมไร้ท่อในเด็กที่พบได้บ่อยในปัจจุบันซึ่งความผิดปกติหรือโรคที่พบได้เหล่านี้ล้วนมีผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตของเด็กอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้


ดร. อาทิรัตน์ จารุกิจพิพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ กล่าวว่า “ศูนย์กุมารเวช โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์มีทีมกุมารแพทย์ที่มีความชำนาญเฉพาะทางและมีประสบการณ์สูงซึ่งทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในโรคยากของเด็กหลากหลายสาขาด้วยความพร้อมทั้งในด้านสถานที่ทีมงานและเครื่องมือโดยมีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพเข้ามาใช้ทำให้สามารถตรวจวินิจฉัย และรักษาได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ว เพื่อส่งมอบทางเลือกของการรักษาที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และได้มาตรฐาน ตอกย้ำด้วยการที่ศูนย์กุมารเวชโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ได้รับการจัดอันดับจากนิตยสารNewsweekให้เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกโดยได้อันดับที่ 27 จาก 100 โรงพยาบาลที่ดีที่สุดในภูมิภาค และเป็นอันดับ 1 ในประเทศไทย”

ภายในงานมีการเสวนาเพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเรื่อง“การตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคยากและซับซ้อนในเด็ก และโรคภัยที่เกิดกับเด็กยุคดิจิทัล”โดยกุมารแพทย์ผู้ชำนาญการหลากหลายสาขา 


นพ. ปรีชา เลาหคุณากร หัวหน้าศูนย์กุมารเวชและแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทางกุมารเวชศาสตร์กุมารแพทย์โรคหัวใจในเด็กโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์กล่าวว่า“โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด เป็นความพิการแต่กำเนิดที่พบเป็นอันดับ1ในบรรดาความพิการแต่กำเนิดทั้งหมด และเป็นสาเหตุอันดับ 1 ของการเสียชีวิตในทารกที่มีความพิการแต่กำเนิด ที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในด้านหัวใจเด็กและศัลยแพทย์หัวใจเด็กที่ทำงานร่วมกันเป็นทีมสามารถทำการวินิจฉัยและวางแนวทางการรักษาผ่าตัดได้ภายในระยะเวลาที่รวดเร็วโดยที่ผ่านมาได้ทำการผ่าตัดเด็กที่ป่วยด้วยโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดไปแล้วมากกว่า1,500รายซึ่งในจำนวนนั้นมีเด็กด้อยโอกาสโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดถึง827รายที่ได้รับความช่วยเหลือในการผ่าตัดโดยไม่มีค่าใช้จ่ายผ่านโครงการ “รักษ์ใจไทย” ภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์และโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ร่วมกับมูลนิธิเด็กโรคหัวใจในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯตั้งแต่ปี2546ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน”

ศ.พญ. ดารินทร์ ซอโสตถิกุล แพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทางกุมารเวชศาสตร์โรคเลือดและมะเร็งโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์กล่าวว่า“โรคมะเร็งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับต้นๆของเด็กและวัยรุ่นทั่วโลกแต่หากวินิจฉัยได้เร็วและทำการรักษาในทันทีเด็กมีจะโอกาสรักษาให้หายขาดได้กว่า70-80% ที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์มีแพทย์สหสาขาที่มีความชำนาญในการวินิจฉัยมะเร็งได้อย่างรวดเร็วแม่นยำและสามารถสรุปผลเพื่อเริ่มการรักษาได้ทันที โดยโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เป็นหนึ่งในไม่กี่โรงพยาบาลเอกชนไม่กี่แห่งในประเทศไทยที่สามารถให้ยาเคมีบำบัดหรือคีโมเป็นยามุ่งเป้าในเด็กได้” 

พญ. ภาสินี เตชะวิจิตร์ แพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทางกุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิดโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์กล่าวว่า“โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์มีแผนกบำบัดพิเศษทารกแรกเกิด หรือ Neonatal Intensive Care Unit (NICU) โดยมีกุมารแพทย์ทารกแรกเกิด ที่มีความชำนาญและมีประสบการณ์สูง โดยจะดูแลทารกแรกเกิดให้ปลอดภัยจากเหตุการณ์ไม่คาดฝัน รวมถึงความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างคลอด ด้วยทุกความพร้อมในการดูแลทารกแรกเกิดที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษเพื่อความปลอดภัยสูงสุดตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ว่าจะเป็น ความพร้อมของสถานที่ เทคโนโลยี อุปกรณ์ บุคลากรทางการแพทย์ และทีมสนับสนุนเฉพาะทาง”

ผศ.พญ. มนัสวี ก่อวุฒิกุลรังษี แพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทางกุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ กล่าวว่า “ปัจจุบัน เทรนด์การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันส่งผลกระทบต่อเด็กของเด็ก ๆ เป็นอย่างมาก ถ้าหากใช้อย่างไม่ถูกต้อง เหมาะสม อาจส่งผลกระทบต่อพัฒนาการเด็กในยุคปัจจุบันที่เติบโตและคุ้นเคยกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ จะมีแนวโน้มเสพติดเทคโนโลยี จนส่งผลกระทบต่อสุขภาพและการเจริญเติบโตได้ โดยเฉพาะภาวะะผิดปกติที่เกิดจากต่อมไร้ท่อทำงานผิดปกติ เช่น โรคเบาหวานในเด็กและโรคอ้วนภาวะเป็นหนุ่มสาวก่อนวัยรวมถึงภาวะเตี้ย ซึ่งหากไม่ได้รับการวินิจฉัยและการรักษาอย่างถูกต้องอาจนำไปสู่ผลกระทบต่อสภาพจิตใจและการปรับตัวของเด็กที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์มีการประเมินเพื่อการรักษาเฉพาะบุคคลโดยแพทย์เฉพาะทางด้านโรคต่อมไร้ท่อที่ให้คำปรึกษา ตรวจวินิจฉัยและรักษาได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงมีพยาบาลเฉพาะทางด้านต่อมไร้ท่อ ที่ให้คำแนะนำและดูแลได้อย่างครบวงจร”

นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจาก ลีเดีย - ศรัณย์รัชต์ ดีนมาแชร์ประสบการณ์การคลอดลูกสู่การปรึกษาและรักษาลูกน้อยที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อย่างต่อเนื่อง โดย ลีเดีย ศรัณย์รัชต์ เปิดเผยว่า “เราเลือกโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เพราะมั่นใจว่าทีมแพทย์สามารถให้การดูแลอย่างครอบคลุมตั้งแต่การฝากครรภ์ คลอดลูกไปจนถึงการดูแลทารกแรกเกิดให้ปลอดภัยจนกระทั่งมีร่างกายแข็งแรง พร้อมที่จะออกจากโรงพยาบาลรวมถึงสนับสนุนและช่วยเหลือในด้านการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ทันทีหลังการคลอดไม่เพียงเท่านั้นยังให้คำปรึกษาในเรื่องการติดตามพัฒนาการตรวจสุขภาพตามวัย และฉีดวัคซีนในเด็กด้วยแพทย์เฉพาะทางที่เชี่ยวชาญและชำนาญรวมถึงมีวัคซีนที่ครบทุกด้าน ทั้งวัคซีนพื้นฐานและวัคซีนเสริมตัวใหม่ๆทำให้เรามั่นใจและอุ่นใจได้ว่าที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์มีความเป็นทีมเวิร์คและมีครบในทุกด้าน”

นอกจากนี้ยังมีแขกรับเชิญสุดพิเศษ อย่าง แคทตี้ - รัสรินทร์ ธนะชัยวัฒนะโภคิน และ แพรว - เพชรแพรว พรพิพัทวัฒนกุลอินฟลูเอนเซอร์คุณแม่ยังสาว มากความสามารถมาร่วมงานในฐานะผู้รับบริการที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อย่างต่อเนื่อง“เด็กไม่ใช่ผู้ใหญ่ตัวเล็กระบบภูมิคุ้มกันของเด็กยังไม่แข็งแรงจึงจำเป็นต้องได้รับการรักษาโดยกุมารแพทย์ที่มีความชำนาญการเฉพาะทางที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์มีกุมารแพทย์เฉพาะทางให้การตรวจรักษาโรคเด็กตามอาการป่วยในทุกสาขาโดยสามารถวินิจฉัยได้เร็วและรักษาตามอาการได้ในทันทีนอกจากนี้การหมั่นสังเกตพัฒนาการและการเติบโตของลูกๆให้เหมาะสมกับช่วงอายุก็เป็นสิ่งสำคัญหากสังเกตว่าลูกมีความผิดปกติควรรีบมาปรึกษาแพทย์ทันที”ลีเดียศรัณย์รัชต์ กล่าวทิ้งท้าย

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ในฐานะผู้นำด้านการบริบาลสุขภาพ ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาและป้องกันการเกิดโรคยากและซับซ้อนในเด็กโดยมีความมุ่งหวังที่จะเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของเด็ก ๆ ในฐานะอนาคตของชาติต่อไป 

สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการรักษาได้ที่ศูนย์กุมารเวชโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ชั้น17-18อาคารA (คลินิก)โทร.061 409 1613 (Hotline) หรือโทร. 020668888และ1378(Contact Center)

ไม่มีความคิดเห็น