Breaking News

มั่นคงฯ มอบจักรยานแก่ 11 โครงการคุณภาพ เพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยให้แก่ลูกบ้านครอบครัวมั่นคง

 
คุณอัทธนีย์กานต์ ปฐมสมพงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารอาคารที่พักอาศัยและลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) มอบจักรยานลาดตะเวนให้กับโครงการ ชวนชื่น โมดัส วิภาวดี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยให้แก่ลูกบ้านครอบครัวมั่นคงฯ โดยมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเป็นตัวแทนรับมอบ ทั้งนี้ ทางมั่นคงฯ ได้มีการมอบรถจักรยานให้กับโครงการบ้านคุณภาพทั้ง 11 โครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยใช้ในการตรวจตรา ดูแลรักษาความปลอดภัยให้แก่ลูกบ้านครอบครัวมั่นคงฯ ได้อย่างรวดเร็วและดียิ่งขึ้น อีกทั้งไม่สร้างมลภาวะ ซึ่งการรักษาความปลอดภัยเป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่ทางมั่นคงฯ ตั้งใจมอบให้ลูกค้า โดยทุกโครงการจะมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ทันสมัย พร้อมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมงและระบบกล้อง CCTV เพื่อให้ลูกบ้านรู้สึกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของเพื่อสร้างสังคมที่น่าอยู่ของครอบครัวมั่นคง

ไม่มีความคิดเห็น