Breaking News

ปิดฉากยิงปืน "หัวหิน สตีล ชาลเลนจ์ 2020"

วันที่ 31 ตุลาคม 2563 ณ สนามกีฬายิงปืนหัวหิน (สนามยิงปืนบ่อฝ้าย) อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดโดยสมาคมกีฬายิงปืนหัวหิน (Hua Hin Shooting Association) ผู้มอบรางวัลได้รับเกียรติโดย นายชาญชัย กรรณสูต นายกสมาคมกีฬายิงปืนหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ผู้มอบรางวัล พร้อมด้วย นายจตุพล ปรัชญาภรณ์ อุปนายกฝ่ายพัฒนาบุคลากร สมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธแห่งประเทศไทย และ นายวัฒน์ ศรีจินตอังกูร อุปนายกฝ่ายจัดการแข่งขันและส่งแข่งขัน ร่วมมอบรางวัลให้แก่นักกีฬายิงปืน รายการ "Hua Hin Steel Challenge 2020" ที่สนามกีฬายิงปืนหัวหิน (สนามยิงปืนบ่อฝ้าย) อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
สรุปผลการแข่งขันในรายการ "Hua Hin Steel Challenge 2020" ดังนี้
Open Division รางวัล Class
- Class Master - นายคเชน เจียกขจร, นาย หัสนัส วิจิตรปติมา, นายวัฒน์ ศรีจินตอังกูร
- Class A - นายพิรุณห์ ลีละสุนทเลิศ, นายณัฐภูมิ กมลวงศ์, นายวรวิทย์ ชวนะนันท์
- Class B - นางสาวมินตรา ปราโมทย์, นายสมศักดิ์ อังศกุลชัย, นายสรธัญ จุฑาวนิชกุล
- Class C - นายนาวี ชินตะวัน

รางวัล Category
- Lady - นางสาว มินตรา ปราโมทย์
- Senior - นายวัฒน์ ศรีจินตอังกูร, นายนิกร ฉันทรัตนโชค, นายสมศักดิ์ อังศกุลชัย

Standard Division รางวัล Class
- Class Master - พ.ต.อ.วิศิษฐ์ ศรียาภัย, นายศิริ ภู่ทอง, นายนรเสรฐ ฉัตรรัตธพงศ์
- Class A - นายธีระเดช เจนวรากุล, นายทวีศักดิ์ สิงห์สมบุญ
- Class B - นายคิงเซง หยาง, นายสมภพ แซ่จึง, นายธีรวัฒน์ วงศ์นาก
- Class C - นางสาวนิธิฐา พนะวงศ์ไชย
- Class D - นายพีระวัฒน์ โช, นายเดวิท ทัก, นายบดินทร์ เนินกลาง
รางวัล Category
- Lady - นางสาว นิธิฐา พนะวงศ์ไชย, นางสาวนฤมล เสนาะคำ
- Senior - นายศิริ ภู่ทอง, นายทวีศักดิ์ สิงห์สมบุญ, นายเดวิท ทัก
PCC Division
Overall - นายกฤทวัฒน์ กมลจิตวารี, นายชานนท์ ปมาโท, นายจตุพล ปรัชญาภรณ์
การแข่งขันครั้งนี้ได้มีการถ่ายทอดสดเป็นครั้งแรกทาง www.huahinshooting.com และทางเฟสบุ๊ค Hua Hin Shooting Range


ไม่มีความคิดเห็น