Breaking News

The Art of Potential for Leader By Points of You โดย ดร.พงศ์ปณต พัสระ

จากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ได้ส่งผลกระทบให้โรงแรมและธุรกิจด้านการท่องเที่ยว เกิดความชะงักและชะลอตัวลง รวมไปถึงผลกระทบที่มีต่อกำลังใจของบุคลากรในธุรกิจการท่องเที่ยว ซึ่งในสถานการณ์นี้ ภาวะความเป็นผู้นำ หรือ Leadership ถือเป็นสิ่งสำคัญที่บุคลากรในธุรกิจการท่องเที่ยวพึงมี เพื่อการพัฒนาศักยภาพตนเอง และ สามารถดึงศักยภาพสูงสุดของทีมงานให้สามารถบรรลุตามเป้าหมาย ทั้ง ด้านการทำงาน และส่วนตัว เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการพัฒนาที่สูงสุดและ ยั่งยืนด้วยความตระหนักถึงสภาวการณ์ดังกล่าวโดย เอิร์ธ สายสว่าง ประธานและกรรมการชมรมฯ จึงได้จัดทำงานสัมมนาในหัวข้อ "The Art of Potential for Leader By Points of You " โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พงศ์ปณต พัสระ (โค้ชช่อ) โค้ชชื่อดังที่มีประสบการณ์งานบริหารองค์กรที่หลากหลายธุรกิจ และเชี่ยวชาญด้านการบริหารองค์กรและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มาให้ความรู้ และคำแนะนำในการค้นหาศักยภาพของตนเองเพื่อสร้าง ผลลัพธ์และการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้เกิดขึ้นกับทั้งตัวเองและองค์กรโดยมีคุณ เปมิกา แสงรัฐกาญจนสิน Managing Director ผู้บริหาร โรงแรม มาให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นงานสัมมนา "The Art of Potential for Leader By Points of You"โดย ดร.พงศ์ปณต พัสระจัดขึ้นที่ โรงแรม มีสไตล์ มิวเซียม (Mestyle Museum Hotel)เมื่อเร็วๆนี้ Google Map: https://goo.gl/maps/2kwStXwVNunZ4D8NAโรงแรม มีสไตล์ มิวเซียม (Mestyle Museum Hotel)"The Art of Potential for Leader By Points of You" โดย ดร.พงศ์ปณต พัสระ

ไม่มีความคิดเห็น