Breaking News

สมาคมวารสารศาสตร์ มธ. ร่วมแสดงความยินดีวันสถาปนาคณะครบรอบ 68 ปีพร้อมมอบทุนการศึกษาให้กับศิษย์ปัจจุบัน

กรุงเทพฯ 29 พฤศจิกายน 2565 – นางศศิกร ฉันท์เศรษฐ์ นายกสมาคมวารสารศาสตร์ ธรรมศาสตร์ (ที่ 6 จากซ้าย) พร้อมคณะกรรมการและที่ปรึกษา เข้าร่วมแสดงความยินดี กับ รองศาสตราจารย์กัลยกร วรกุลลัฏฐานีย์ คณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ที่ 5 จากซ้าย) เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะวารสารศาสตร์ฯ ครบรอบปีที่ 68 พร้อมมอบทุนการศึกษาจากการจัดกิจกรรม JC Virtual Run วิ่งแบ่งปันเพื่อเธอ จำนวน 100,000 บาท ให้แก่ ศิษย์ปัจจุบันที่เรียนดีแต่ขาดโอกาส เมื่อเร็วๆ นี้ ณ บริเวณโถงชั้น 1 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ไม่มีความคิดเห็น