Breaking News

กรมการท่องเที่ยวเปิด 15 เส้นทางท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ ภายใต้แนวคิด “เที่ยวทั่วไทย เที่ยวได้ทุกคน (Tourism for All)”

5 พฤศจิกายน 2564 กรมการท่องเที่ยว โดยกองพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว จัดประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยว ภายใต้โครงการศึกษาออกแบบการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยว เน้น “เที่ยวทั่วไทย เที่ยวได้ทุกคน (Tourism for All)” ซึ่งถือเป็นทางเลือกหนึ่งในการเดินทางท่องเที่ยวในอนาคต โดยมีนายทวีศักดิ์ วาณิชย์เจริญ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เป็นประธานในการประชุม และนางสาวศิริวรรณ พรเลิศวิวัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาตรฐานธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมนำเสนอแนวคิดเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพและยั่งยืน ณ โรงแรมสวิสโฮเทล กรุงเทพ รัชดา กรุงเทพมหานคร


การศึกษาออกแบบการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวครั้งนี้ กรมการท่องเที่ยวมอบหมายให้ บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการศึกษาโครงการ โดยได้นำเสนอเส้นทางการท่องเที่ยวทั้งหมด 15 เส้นทางที่มีศักยภาพ จำแนกตาม 4 เขตพัฒนาการท่องเที่ยว ดังนี้

    1. เขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง (เลย หนองคาย นครพนม มุกดาหาร บึงกาฬ)

        เส้นทางที่ 1 เส้นทางโรแมนติครูท เที่ยวเมืองแห่งศิลปะ และวิถีเกษตรริมลำน้ำเหือง (ด่านซ้าย-นาแห้ว-ภูเรือ-ท่าลี่-เชียงคาน)

        เส้นทางที่ 2 เส้นทางแม่โขงอิ่มบุญ (หนองคาย-บึงกาฬ-นครพนม-มุกดาหาร)

        เส้นทางที่ 3 เส้นทางตามรอยพญานาค ศรัทธาแห่งลุ่มน้ำโขง (หนองคาย-บึงกาฬ)

        เส้นทางที่ 4 เส้นทางเที่ยวนครพนม เมืองคลาสสิคริมฝั่งโขง (เมืองนครพนม-ธาตุพนม)

        เส้นทางที่ 5 เส้นทางแม่โขงม่วนซื่น เที่ยวสำราญชายโขง (มุกดาหาร-นครพนม)

    2. เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา (สงขลา พัทลุง นครศรีธรรมราช)

        เส้นทางที่ 6 เส้นทางท่องเที่ยวเมืองเก่าสองทะเล (เกาะยอ-คาบสมุทรสทิงพระ)

        เส้นทางที่ 7 เส้นทางท่องเที่ยวสายชมวิว ชิลเว่อร์ พัทลุง (ทะเลน้อย-เขาปู่เขาย่า)

        เส้นทางที่ 8 เส้นทางท่องเที่ยวสายราชดำเนิน เพลินมรดกวัฒนธรรม งามล้ำเมืองนคร

    3. เขตพัฒนาการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลตะวันตก (เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง)

        เส้นทางที่ 9 เส้นทางท่องเที่ยวชมเมืองพริบพรี

        เส้นทางที่ 10 เส้นทางท่องเที่ยวหัวหิน ดินแดนแห่งรัก แหล่งพักตากอากาศ

        เส้นทางที่ 11 เส้นทางท่องเที่ยวเปิดโลกเมืองชุมพร ทัศนาจรชายฝั่งทะเล

        เส้นทางที่ 12 เส้นทางท่องเที่ยวเมืองเก่าระนอง แหล่งน้ำพุร้อน นครสองป่า

    4. เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา)

        เส้นทางที่ 13 เส้นทางท่องเที่ยววิถีถิ่น ยลงานศิลป์เมืองฉะเชิงเทรา 

        เส้นทางที่ 14 เส้นทางชลบุรี ชิค แอนด์ ชิลล์ เที่ยวเมืองแห่งศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (พนัสนิคม-บางแสน-อ่างศิลา-เมืองชลบุรี)

        เส้นทางที่ 15 เส้นทางเที่ยวป่าในเมือง และสวนเกษตรแบบ Low Carbon (เมืองระยอง-แกลง-วังจันทร์)

นอกจากนี้ยังแนะนำแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรม รวมถึงโปรแกรมการท่องเที่ยวที่น่าสนใจตามเส้นทางท่องเที่ยว ตลอดจนการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ 


จากข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ทั้งในด้านความเหมาะสมของเส้นทางท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ รวมทั้งรูปแบบการพัฒนาต่าง ๆ จะไปประกอบในการศึกษาโครงการเพื่อนำ 15 เส้นทางท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ ภายใต้แนวคิด“เที่ยวทั่วไทย เที่ยวได้ทุกคน (Tourism for All)” ไปสู่การเป็นทางเลือกหนึ่งในการเดินทางท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและต้อนรับการเปิดประเทศในอนาคตต่อไปไม่มีความคิดเห็น