Breaking News

ความสำเร็จของประเทศไทยในการส่งเสริมธุรกิจการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด–19

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 15.30 น. ตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐฝรั่งเศส ณ Thailand Pavilion คูหาหมายเลข 113 Village International งาน Cannes Film Festival 2022 สาธารณรัฐฝรั่งเศส นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในงานแถลงความสำเร็จของประเทศไทยในการส่งเสริมธุรกิจการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 โดยได้กล่าวย้ำว่า ประเทศไทยเป็นสถานที่ยอดนิยมในการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศและได้รับการยอมรับในระดับสากล ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์เรื่องยาว รายการโทรทัศน์ โฆษณา และสารคดี และหากย้อนไปเมื่อ 15 ปีก่อน ในปี พ.ศ. 2550 มีภาพยนตร์ต่างประเทศเข้ามาถ่ายทำในประเทศไทย รวม 523 เรื่อง ใช้เงินลงทุนถ่ายทำ รวมกว่า 1,000 ล้านบาทซึ่งในจำนวนนี้เป็นภาพยนตร์เรื่องยาว 22 เรื่อง


ต่อมาในปี พ.ศ. 2562 ก่อนสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ธุรกิจนี้มีการขยายตัวมากขึ้น มีภาพยนตร์ต่างประเทศเข้ามาถ่ายทำในประเทศไทย รวม 740 เรื่อง นำรายได้เข้าสู่ประเทศมูลค่ารวมกว่า 4,800 ล้านบาท ซึ่งในจำนวนนี้เป็นภาพยนตร์เรื่องยาวถึง 60 เรื่อง โดยได้คาดการณ์ว่าธุรกิจนี้จะมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2563 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 นำมาซึ่งความท้าทายที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน อย่างไรก็ดี รัฐบาลไทยตอบสนองอย่างรวดเร็ว โดยได้กำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมโรค พร้อมทั้งได้จัดทำคู่มือและเกณฑ์การปฏิบัติสำหรับการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยที่มีความรัดกุมและสามารถนำมาปฏิบัติได้จริง เพื่อให้การถ่ายทำสามารถดำเนินต่อไปได้อย่างปลอดภัย


นอกจากนี้ เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในอีกทางหนึ่ง ภาครัฐได้ให้การสนับสนุนภาพยนตร์ต่างประเทศที่มีเงินลงทุนตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป โดยสามารถขอรับสิทธิประโยชน์จากมาตรการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย (Thailand Incentive Measures) เพิ่มเติมอีกร้อยละ 5 จากสิทธิประโยชน์หลัก ร้อยละ 15 ของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในประเทศไทย จากความสำเร็จของการดำเนินมาตรการดังกล่าว ล่าสุดในปี พ.ศ. 2564 ธุรกิจการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย สร้างรายได้เข้าประเทศสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ด้วยรายได้ 5,007 ล้านบาท หรือประมาณ 132 ล้านยูโร

นายโชติ ตราชู กล่าวทิ้งท้ายว่า “นับเป็นความสำเร็จเกินความคาดหมายที่ประเทศไทยสามารถสร้างสถิติใหม่ให้กับธุรกิจการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย และภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดในกองถ่ายที่ทำให้คณะถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศปลอดภัยจากโรคโควิด-19” พร้อมทั้งได้ยืนยันว่า รัฐบาลไทยมุ่งมั่นผลักดันมาตรการจูงใจ และภาคภูมิใจในศักยภาพและความสามารถของทีมงานชาวไทยในการปรับตัวในการทำงานให้เข้ากับแนวทางปฏิบัติและมาตรการควบคุมโรคโควิด-19 ที่ภาครัฐกำหนด อีกทั้งมาตรการ “ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์” ซึ่งเปิดให้ผู้เยี่ยมเยือนสามารถกักตัวบนเกาะภูเก็ต ทำให้มีกองถ่ายทำต่างประเทศเข้ามาเลือกใช้จังหวัดภูเก็ตเป็นโลเคชั่นถ่ายทำภาพยนตร์เพิ่มมากขึ้น ซึ่งภูเก็ตไม่ได้เป็นเพียงสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมเท่านั้น ปัจจุบันได้กลายเป็น A Truly Film - Friendly Destination อีกด้วย

กองกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ต่างประเทศ กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้เข้าร่วมงาน Cannes Film Festival 2022 และยินดีให้ข้อมูลพร้อมตอบข้อซักถาม ณ Thailand Pavilion ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Email: film@thailandfilmoffice.org เว็บไซต์: https://tfo.dot.go.th และ Facebook Fanpage: TFO Thailand Film Office

ไม่มีความคิดเห็น