Breaking News

“สุริยะ” ปลื้ม “ดีพร้อม มอเตอร์ โชว์” โชว์ผลสำเร็จเกินคาดเดินหน้าดันอุตสาหกรรมไมซ์ภาคเหนือ กระตุ้นเศรษฐกิจภูมิภาค

 นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เผยผลสำเร็จการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งเชิงพื้นที่และภูมิภาคให้คึกคักขึ้นกว่าเดิม หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดย ดร.ณัฐพลรังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้จัดงาน “ดีพร้อม มอเตอร์ โชว์” (DIPROM MOTOR SHOW 2022) ที่จัดขึ้น ณ จังหวัดลำปาง ส่งผลให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจในพื้นที่ได้กว่า 225 ล้านบาท พร้อมเตรียมเดินหน้าผลักดันศูนย์กลางอุตสาหกรรมไมซ์ในพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อรองรับการจัดกิจกรรมต่าง ๆ สอดรับกับนโยบาย“ดีพร้อมแคร์” ที่ต้องการขยายผลด้านธุรกิจและเครือข่ายพันธมิตรไปสู่ระดับภูมิภาคอย่างต่อเนื่องรวมถึงเป็นฟันเฟืองขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศให้เดินหน้าได้อย่างแข็งแกร่ง

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนไปจนถึงผู้ประกอบการเอสเอ็มอีทั่วประเทศ ทำให้เศรษฐกิจเกิดการชะลอตัว แต่อย่างไรก็ตาม ด้วยนโยบายทางด้านสาธารณสุขของรัฐบาล โดยการนำของ พลเอก ประยุทธ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่มีมาตรการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวอย่างเข้มข้นส่งผลให้สถานการณ์การแพร่ระบาดลดลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจสามารถกลับมาดำเนินการได้ปกติและเกิดการฟื้นตัวด้านเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงในระดับภูมิภาคที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจในเดือนเมษายน 2565 อยู่ที่ระดับ 63.6 สอดคล้องกับการคาดการณ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ระบุว่าเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคเหนือในไตรมาส 2 มีแนวโน้มเติบโตขึ้น ส่วนหนึ่งมาจากการท่องเที่ยวของชาวต่างประเทศที่ทยอยเดินทางมาอย่างต่อเนื่องและความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการท่องเที่ยวและบริการที่เริ่มขยายธุรกิจ รองรับแนวโน้มการเติบโตในอนาคต เช่นเดียวกับการเติบโตของเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดลำปางที่มีการขยายตัวของอุตสาหกรรมในพื้นที่สอดคล้องกับการบริโภคเพิ่มขึ้นของประชาชนที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้น กระทรวงอุตสาหกรรม จึงได้เล็งเห็นโอกาสสำคัญที่จะฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งเชิงพื้นที่และภูมิภาคให้คึกคักขึ้นกว่าเดิม ได้สั่งการให้ ดีพร้อม (DIPROM) หรือ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเร่งเดินหน้าผลักดันศูนย์กลางอุตสาหกรรมไมซ์ เพื่อตอกย้ำศักยภาพของภูมิภาคและยกระดับความก้าวหน้าของภาคอุตสาหกรรมเป้าหมายให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

ดร.ณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า ดีพร้อม (DIPROM) หรือ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ขานรับนโยบายการขับเคลื่อนและส่งเสริมเศรษฐกิจในภูมิภาคด้วยการพัฒนาศูนย์ประชุม
และแสดงสินค้าอุตสาหกรรมภาคเหนือของดีพร้อม ที่เรียกว่า DIPROM Meeting Industrial Conference and Exhibition Center หรือ ดีพร้อมไมซ์เซ็นเตอร์ (DIPROM MICE CENTER) ณ จังหวัดลำปาง เพื่อรองรับการจัดประชุมนิทรรศการ หรือ อุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) ให้เป็นพื้นที่ในการจัดงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม สินค้าชุมชน และสินค้าของเอสเอ็มอี รวมถึงเป็นพื้นที่จัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจสำหรับธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องทั่วประเทศไทย อาทิธุรกิจโรงแรม ธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจบริการต่าง ๆ ให้มียอดการเข้าพักและใช้บริการเพิ่มขึ้น ซึ่งจะช่วยยกระดับการเติบโตของอุตสาหกรรมทั้งในพื้นที่จังหวัดลำปาง กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ และในระดับประเทศ
ดร.ณัฐพล กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ ดีพร้อม ยังได้ร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรภาครัฐและเอกชน เดินหน้าจัดงาน “ดีพร้อม มอเตอร์ โชว์” (DIPROM MOTOR SHOW 2022) มหกรรมแสดงและจัดจำหน่ายสินค้า รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องจักรกลการเกษตร และสินค้าอุปโภคบริโภค ณ อาคารศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าอุตสาหกรรมภาคเหนือ ดีพร้อม (DIPROM MICE CENTER) จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 9 - 16 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา โดยเป็นส่วนหนึ่งของการกระตุ้นเศรษฐกิจภูมิภาคในช่วงที่กำลังฟื้นตัวและสร้างมูลค่าเพิ่มให้อุตสาหกรรมยานยนต์ระดับภูมิภาค สอดรับกับมาตรการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมหลักที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งนี้ การจัดงาน “ดีพร้อม มอเตอร์ โชว์” (DIPROM MOTOR SHOW 2022) ตลอดระยะเวลาการจัดงาน 8 วัน สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้กว่า 225 ล้านบาท โดยได้รับการตอบรับจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำปางและพื้นที่ภาคเหนือตอนบน รวมทั้งนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศและชาวต่างชาติให้ความสนใจเดินทางมาร่วมกิจกรรมกว่า 6,000 คน มียอดจองและซื้อรถภายในงานกว่า 200 คัน ตลอดจนเกิดการจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ของผู้ประกอบการในโครงการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม (คพอ.) ที่เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 60 ราย ซึ่งถือได้ว่าเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่งสำหรับงานนี้
ที่จัดขึ้นท่ามกลางการระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ในช่วงต้นปีที่ผ่านมา
ขณะเดียวกัน การจัดงานดังกล่าวยังเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับการแสดงศักยภาพความร่วมมือครั้งสำคัญ
ในภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม และบริการ โดยมีการบูรณาการความร่วมมือ เพื่อยกระดับการเติบโตของเศรษฐกิจในเชิงพื้นที่ พร้อมกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมการท่องเที่ยวเมืองรอง ซึ่งทำให้เศรษฐกิจภูมิภาคมีการขับเคลื่อนได้อย่างชัดเจน อันส่งผลต่อการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศ ภายใต้นโยบาย “DIPROM CARE: ดีพร้อมแคร์” ในด้านการจัดมหกรรมที่เกี่ยวข้องกับด้านธุรกิจที่จะขยายไปสู่ระดับภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง (A-Accessibility) และการขยายพันธมิตรภาคธุรกิจ (E-Engagement) เพื่อการสนับสนุนให้ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ร่วมกัน ตลอดจนการขยายช่องทางการตลาดและเพิ่มโอกาสการจัดจำหน่ายพร้อมยกระดับศักยภาพครอบคลุมทั้งห่วงโซ่อุตสาหกรรมอย่างไรก็ดี ดีพร้อม ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการทุกระดับให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างเข้มแข็งในสภาวการณ์ต่าง ๆ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ยังได้เตรียมขยายผลการจัดกิจกรรมรูปแบบอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับจุดเด่นของแต่ละภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้ครอบคลุมทุกภาคเศรษฐกิจ โดยเฉพาะมิติการพัฒนาเชิงพื้นที่ (Area Based) ให้กระจายการเติบโตไปยังฐานรากชุมชน ตลอดจนการตอกย้ำศักยภาพและยกระดับความก้าวหน้าของภาคอุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่เกษตรอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต หรือ S-Curve ในระดับประเทศตลอดปี 2565ผ่านกิจกรรม FTI Expo 2022 – Shaping the Future Industry ที่จะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เร็ว ๆ นี้ ที่จังหวัดเชียงใหม่ ช่วงปลายเดือนมิถุนายนจนถึงต้นเดือนกรกฎาคมนี้ ดร.ณัฐพล กล่าวสรุป
นายสุวัชร์ ศุภกาญจน์เดชากุล นายกสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย กล่าวว่า สมาคมอุตสาหกรรม
ยานยนต์ไทย รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งและขอขอบคุณ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ที่ให้โอกาสสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยได้มีส่วนร่วมในการจัดงาน “ดีพร้อม มอเตอร์ โชว์” (DIPROM MOTOR SHOW 2022) ณ จังหวัดลำปาง ซึ่งผลสำเร็จที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐนำโดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์ได้อย่างยอดเยี่ยม ตอกย้ำให้เห็นว่าไม่ว่าจะเกิดสถานการณ์อะไรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริม ผลักดันและต่อยอดการดำเนินงานของภาคอุตสาหกรรมอย่างไม่หยุดนิ่ง ผ่านการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อทำให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการได้อย่างใกล้ชิด สะดวก และครอบคลุม ซึ่งสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย พร้อมที่จะให้ความร่วมมือในทุกด้าน เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนของภาคธุรกิจในพื้นที่ ช่วยกระตุ้นระบบเศรษฐกิจภูมิภาค และต่อยอดสู่ด้านเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศต่อไปพร้อมกันนี้ ดีพร้อม ได้จัดกิจกรรม “DIPROM ยกขบวนจาก “เมืองรอง” สู่มหานครกรุงเทพฯ”ซึ่งมีผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรม อาหาร และ Food Truck ยกขบวนเมนูดังหมุนเวียนสับเปลี่ยนในแต่ละวัน รวมจำนวนมากกว่า 20 ร้านค้า ตลอดจนพาเหรดสินค้าอุปโภคบริโภคในเครือสหพัฒน์ฯ ราคาพิเศษให้บริการพี่น้องประชาชน ระหว่างวันที่ 24 - 27 พฤษภาคมนี้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โทรศัพท์ 0 2430 6860 หรือ ติดตามข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวได้ที่ www.diprom.go.th หรือ www.facebook.com/dipromindustry

ไม่มีความคิดเห็น