Breaking News

วัดสุทัศนเทพวรารามฯ จัดพิธีสมโภชพระพุทธปฏิมาประธานสำคัญประจำพระอารามทั้ง 3 องค์สืบทอดพิธีกรรมสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์

วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร จัดพิธีสมโภชพระพุทธปฏิมาประธานและเชิญชวนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในพิธีฯ โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ให้ความร่วมมือในการดำเนินงาน และการประชาสัมพันธ์เพื่อสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามสืบไป
พิธีสมโภชพระพุทธปฏิมาประธาน เป็นการสมโภชพระพุทธรูปสำคัญของวัดสุทัศนเทพวราราม ทั้ง 3 องค์ ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับพระมหากษัตริย์ของไทยแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ได้แก่ พระพุทธศรีศากยมุนี พระประธานในพระวิหารหลวง พระพุทธรูปหล่อโลหะสำริดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย สร้างในสมัยกรุงสุโขทัย พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ 1) ทรงพระกรุณาโปรดฯ ให้อัญเชิญจากวัดมหาธาตุ จังหวัดสุโขทัย มาประดิษฐานใจกลางกรุงรัตนโกสินทร์ ณ พระวิหารหลวงวัดสุทัศน์ ในปีพุทธศักราช 2350 พระพุทธตรีโลกเชษฐ์ พระประธานในพระอุโบสถ และ พระพุทธเสฏฐมุนี พระประธานในศาลาการเปรียญ เป็นพระพุทธรูปที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 3) ทรงพระกรุณาโปรดฯ ให้สร้างขึ้น โดยพระพุทธตรีโลกเชษฐ์เป็นพระพุทธรูปหล่อโลหะสำริด ที่ทรงสร้างขนาดใหญ่ที่สุดในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ และพระพุทธเสฏฐมุนี โปรดให้หล่อขึ้นจากกลักฝิ่นที่เป็นโลหะซึ่งยึดจากผู้ลักลอบสูบฝิ่นในสมัยนั้น จึงนิยมเรียกว่า “หลวงพ่อกลักฝิ่น” ซึ่งมีเพียงองค์เดียวในโลก

พิธีสมโภชพระพุทธปฏิมาประธาน เป็นงานประจำปีของวัดสุทัศนเทพวราราม เป็นประเพณีที่สืบทอดมีมาอย่างยาวนานตั้งแต่ยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์ถึงปัจจุบัน โดยได้กำหนดวันแรม 9 ค่ำ เดือน 6 ของทุกปี หลังวันอัฏฐมีบูชา 1 วัน (วันอัฐมีบูชา วันคล้ายวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของพระพุทธเจ้า) โดยประกอบพิธีสมโภชพระพุทธศรีศากยมุนี พระพุทธตรีโลกเชฏฐ์ และพระพุทธเสฏฐมุนี ถือเอาธรรมเนียมตามอย่างการสมโภชพระอารามในคราวแรก ที่โปรดให้มีการเวียนเทียนสมโภชพระพุทธศรีศากยมุนีคราวฉลองวัด ในสมัยรัชกาลที่ 3 ในเดือนวิสาขบูชา จึงได้เป็นธรรมเนียมต่อมาว่าในเดือน 6 จักต้องประกอบพิธีสมโภชที่พระพุทธศรีศากยมุนี แต่ภายหลังการวิสาขบูชาได้มีการจัดการประกอบพิธีตามพระราชนิยมในสมัยรัชกาลที่ 4 คือมีการเดินเทียนที่ พุทธสถานเจดีย์ จึงได้เปลี่ยนการเวียนเทียนสมโภชพระพุทธศรีศากยมุนีเป็นวันแรม 9 ค่ำ เดือน 6 หลังจาก วันอัฏฐมีบูชา 1 วัน และได้มีการเพิ่มการเวียนเทียนที่พระพุทธตรีโลกเชฏฐ์ และพระพุทธเสฏฐมุนีขึ้นด้วย ในภายหลัง รวมเป็นการสักการะบูชาโดยเฉพาะแก่พระประธานทั้ง 3 องค์
ลักษณะพิธีอันสำคัญในการสมโภชนั้น ได้กำหนดให้มีพิธีพุทธและพราหมณ์ โดยพระสงฆ์จะเจริญ ชัยมงคลคาถา พราหมณ์ประกอบพิธีบวงสรวงเทวดารักษาพระพุทธปฏิมาและพระอาราม ทั้งนี้ พุทธศาสนิกชนผู้ร่วมพิธีจะได้ร่วมพิธีวักแว่นเวียนเทียน (แว่นเทียนทอง เงิน นาก) ประทักษิณรอบองค์พระพุทธประธาน 3 รอบ เพื่อความเป็นสิริมงคล และพระสงฆ์จะประพรมน้ำพระพุทธมนต์เป็นอันเสร็จพิธี
สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมพิธีฯ ต้องลงทะเบียนล่วงหน้าทาง https://watsuthat-tat.online หรือ ทาง QR Code ที่ปรากฏใน www.facebook.com/tatbangkok เพื่อสำรองที่นั่งและเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของผู้เข้าร่วมงานทุกคน ผู้เข้าร่วมพิธีทุกคนจะได้รับผลไม้มงคลและเหรียญ พระศรีศากยมุนี ที่จัดสร้างขึ้นในปี 2521 เพื่อเสริมสิริมงคลและขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิต

ทั้งนี้ ก่อนเริ่มพิธีฯ นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ ททท. ได้ถวายเครื่องหมายมาตรฐาน SHA Plus แด่พระเดชพระคุณ พระพรหมวชิรมุนี เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม กรรมการมหาเถรสมาคม โดยก่อนหน้านี้ วัดสุทัศนเทพวรารามฯ ได้รับเครื่องหมายมาตราฐาน SHA ประเภทแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งช่วยสร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ในการมาเยี่ยมชมอีกด้วย

ไม่มีความคิดเห็น