Breaking News

แจกจริง! ดีพร้อม ร่วม TAIA มอบรถจากงาน DIPROM MOTOR SHOW 2022

กรุงเทพฯ 25 พฤษภาคม 2565 ดร.ณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (ที่ 3 จากซ้าย) และ นายสุวัชร์ ศุภกาญจน์เดชากุล นายกสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย (ที่ 4 จากซ้าย) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ดีพร้อม มอบรางวัลรถยนต์ Toyota Hilux Revo แก่ นายสมเกียรติ ดวงขันคา (ที่4 จากซ้าย) ผู้โชคดีจากการจองซื้อรถในงาน DIPROM MOTOR SHOW 2022 จังหวัดลำปาง ในกิจกรรมแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินงาน ผ่านการส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ กระตุ้นการเติบโตเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค เพื่อขับเคลื่อนการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โทรศัพท์ 0 2430 6860 หรือ ติดตามข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวได้ที่ www.diprom.go.th หรือ www.facebook.com/dipromindustry

 (จากซ้าย)
1. นายภาสกร ชัยรัตน์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
2. นางสาวณัฎฐิยา เนตยสุภา รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
3. ดร.ณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
4. นายสมเกียรติ ดวงขันคา ผู้โชคดีจากจังหวัดลำปาง
5. นายสุวัชร์ ศุภกาญจน์เดชากุล นายกสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย
6. ดร.อรรถวิทย์ เตชะวิบูลย์วงศ์ เลขาธิการสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โทร. 0 2430 6865-66 ต่อ 4 / เผยแพร่
ข้อมูลสำหรับสื่อมวลชนติดต่อ
นางสาวศิริธร ชัยรัตน์ (ปู) poo.prdiprom@gmail.com +668 1692 4044
นายปัณณทัต กิตติพงศ์ยิ่งยง pannatat@rimpaa.co.th +669 3395 6982

ไม่มีความคิดเห็น