Breaking News

ดีอีเอสหนุนไปรษณีย์ไทยสู่ฟันเฟืองใหญ่เศรษฐกิจ - สังคมดิจิทัลชูชุดแข็ง ความเชี่ยวชาญสื่อสารและขนส่ง 140 ปี ผสานเทคโนโลยีใหม่การันตีความเป็น Top of Mind ใส่ใจทุกโซลูชันเพื่อคนไทย

กรุงเทพฯ 6 กันยายน 2566 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เฉลิมฉลอง 140 ปี กิจการไปรษณีย์ไทย เดินหน้ายกระดับเศรษฐกิจดิจิทัล พร้อมรุกผลักดัน
การเป็นฟันเฟืองหลัก นำหลากหลายเทคโนโลยีตอบโจทย์ภาคธุรกิจ สังคม ประชาชน และตอกย้ำ
ความเชื่อมั่นจากการเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ดำเนินภารกิจสื่อสารและขนส่งมาอย่างยาวนาน นอกจากนี้
ไปรษณีย์ไทยยังมุ่งตอบสนองทุกความต้องการทุกระดับ ผ่านโครงข่ายบุคลากรที่ชำนาญงานกว่า
38,000 คน เครือข่ายจุดบริการที่ครอบคลุมทุกพื้นที่กว่า 30,000 แห่ง ตั้งเป้ารักษาความเป็น Top of Mindและพัฒนาทุกกลุ่มธุรกิจให้เติบโต ทั้งกลุ่มบริการไปรษณียภัณฑ์ กลุ่มบริการขนส่งและโลจิสติกส์ กลุ่มบริการระหว่างประเทศ กลุ่มบริการค้าปลีก กลุ่มบริการการเงิน และกลุ่มบริการอื่นๆ
ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดเผยว่ากระทรวงดีอีเอสยังมุ่งเป้าหมายในการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศไทยให้ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง โดยขณะนี้กระทรวงฯ และหน่วยงานในสังกัดได้สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสังคมหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นในด้านการนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ การพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัล การทรานส์ฟอร์มหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจให้มีความคล่องตัวด้วยการใข้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและยังมุ่งนำเสนอเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์เพื่อสร้างแต้มต่อให้กับธุรกิจรัฐ และบ่มเพาะกิจการใหม่ๆ ที่ใช้ดิจิทัลเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสร้างโอกาสให้กับคนไทยทุกคน
“ดีอีเอสมีหน่วยงานสำคัญภายใต้สังกัดเป็นจำนวนมาก และแต่ละหน่วยงานมีบทบาทที่สำคัญ
กับประเทศ หนึ่งในนั้นคือไปรษณีย์ไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานการสื่อสารและขนส่งของชาติที่อยู่คู่กับคนไทย
มากว่า 140 ปี โดยในปีนี้คนไทยจะได้เห็นความทันสมัยที่เกิดขึ้นกับไปรษณีย์ไทยชัดเจนยิ่งขึ้น ทั้งด้วย
การนำบิ๊กดาต้ามาใช้เพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายของคนไทย การเป็นตัวกลางให้บริการสื่อสารบนช่องทางดิจิทัลเพิ่มเติมจากการสื่อสารและขนส่งแบบดั้งเดิม อีกทั้งยังมุ่งมั่นสนับสนุนภาคธุรกิจ
และสังคมด้วยการเป็นเครือข่ายที่น่าเชื่อถือ ปลอดภัย เป็นฟันเฟืองในการสร้างรายได้ และเปิดเส้นทาง
สร้างโอกาสให้กับทุกคน โดยสิ่งสำคัญที่เป็นลักษณะพิเศษของไปรษณีย์ไทยที่มีต่อทุกภาคส่วนก็คือ
“การรู้จริง รู้ใจ” จากการมีปริมาณข้อมูลมหาศาลที่เก็บมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเห็นได้ว่าไปรษณีย์ไทยคือรัฐวิสาหกิจที่ก้าวทันทุกกระแส และปรับตัวได้ดีกับทุกสถานการณ์”
ด้าน นายรัฐพล ภักดีภูมิ ประธานกรรมการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดเผยว่า ภาคธุรกิจไปรษณีย์ทั่วโลกได้เตรียมพร้อมสู่การเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัล รวมถึงการจัดการด้านขนส่งและโลจิสติกส์
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่นเดียวกันกับไปรษณีย์ไทยได้ให้ความสำคัญกับเทรนด์ที่เปลี่ยนไปด้วย สำหรับการแข่งขันที่สำคัญในปีนี้คาดว่าธุรกิจขนส่ง – โลจิสติกส์ จะยังคงมีการแข่งขันด้านราคาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากคุณภาพและความรวดเร็วในการให้บริการของผู้ประกอบการแต่ละรายในตลาด ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงจากตลาดที่มีการแข่งขันด้านราคาอย่างรุนแรง คณะกรรมการไปรษณีย์ไทยจึงมีนโยบายมุ่งเน้นไปที่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริการในปัจจุบัน โดยอาศัยจุดแข็งและบริการที่มากกว่าการจัดส่งสิ่งของ/สินค้าไปยังปลายทาง รวมถึงนำจุดเด่นของเครือข่ายไปรษณีย์ ทั้งในส่วนของ Physical Network เช่น ที่ทำการไปรษณีย์ ระบบการขนส่งไปรษณีย์ หรือศูนย์คัดแยกไปรษณีย์ เป็นต้น และ Human Network เช่น พนักงานรับฝาก บุรุษไปรษณีย์ ที่เข้าถึงทุกพื้นที่ทั่วประเทศ และสามารถเชื่อมโยงกับเครือข่ายไปรษณีย์ทั่วโลกได้ มาใช้เสริมศักยภาพให้รองรับการทำธุรกิจได้ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ และสามารถขยายระบบสู่การเป็น Convergence Platform ได้ในระยะต่อไป
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกก์ ภทรธนกุล กรรมการ และประธานคณะอนุกรรมการด้านกลยุทธ์ขับเคลื่อนการตลาดและการสื่อสาร บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กล่าวว่า ในปีนี้ไปรษณีย์ไทยได้กำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินงานด้วยแนวคิด “ส่งทุกความสัมพันธ์ สู่ทุกความสำเร็จ” ซึ่งไม่ได้เป็นเพียงการรักษาตลาดที่สำคัญของไปรษณีย์ไทยเท่านั้น แต่เป็นการตอกย้ำบทบาทของหน่วยงานที่ผ่านการเดินทางมามากกว่า 140 ปี โดยจะยังคงเป็นผู้ส่งต่อที่มีประสิทธิภาพ เป็นผู้เชื่อมสัมพันธภาพด้วย “คน” และ
“ความเชี่ยวชาญ” ที่จะทำให้ทุกเรื่องราวความสำเร็จของคนไทยเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยไปรษณีย์ไทย
ยังมุ่งเน้นความเป็น Top of Mind ที่คนไทยจะนึกถึง ไม่ว่าจะเป็นการมีบริการที่ออกแบบมาเฉพาะและ
น่าจดจำสำหรับคนทุกเจเนอเรชัน ความเชื่อใจกับคุณภาพที่สัมผัสได้จริง การสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ
ที่นอกเหนือไปจากการสื่อสารและการขนส่งแล้ว ยังเป็นแบรนด์ที่ช่วยแนะแนวทางและนำพาธุรกิจต่างๆ ไปสู่ตลาดที่เหมาะสม เป็นแบรนด์ที่พร้อมก้าวไปกับโลกอนาคตทุกยุค ทุกสมัย
ขณะที่ ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดเผยว่า ไปรษณีย์ไทยพร้อมดำเนินตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงดีอีเอส และสหภาพไปรษณีย์สากลที่มุ่งนำ
ความเป็นดิจิทัลมาสู่ทุกภาคส่วน ซึ่งการจะไปถึงเป้าหมายได้นั้น ไม่ได้เป็นเรื่องของการลงทุนนำเทคโนโลยีมาใช้ในองค์กรเพียงอย่างเดียว แต่เป็นเรื่องของการปรับกระบวนการทำงาน และผลักดันให้คนไปรษณีย์ไทยคุ้นชินกับความเป็นดิจิทัลทั้งในเชิงของไลฟ์สไตล์ผู้ใช้บริการ และเครื่องมือใหม่ๆ ที่จำเป็นสำหรับบริการสื่อสาร โลจิสติกส์ รวมถึงอื่นๆ ที่ไปรษณีย์ไทยดำเนินงานอยู่
“ ไปรษณีย์ไทยนับเป็นกิจการของชาติที่เป็นทั้งผู้ส่งต่อโอกาส และเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มี
ส่วนร่วมกับการสร้างการเติบโต มีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการที่มีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองทุกความต้องการของคนไทยในทุกระดับ - ทุกพื้นที่ผ่านโครงข่ายบุคลากรที่ชำนาญงานมากกว่า 38,000 คน เครือข่ายจุดให้บริการที่ครอบคลุมทุกพื้นที่กว่า 30,000 แห่ง และ 220 ประเทศทั่วทุกมุมโลก ด้วยความตั้งใจ
ในการเป็นเครือข่ายการเติบโตที่ยั่งยืนเพื่อคนไทย ทั้งนี้ เป้าหมายของไปรษณีย์ไทยยังจะพัฒนาทุกกลุ่มธุรกิจที่เป็นบริการดั้งเดิมให้แตกต่างมากขึ้น สามารถเติบโตไปสู่ New S – Curve ได้ ไม่ว่าจะเป็น กลุ่มบริการไปรษณียภัณฑ์ กลุ่มบริการขนส่งและโลจิสติกส์ กลุ่มบริการระหว่างประเทศ กลุ่มบริการค้าปลีก กลุ่มบริการการเงิน และกลุ่มบริการอื่นๆ เช่น ธุรกิจที่ร่วมกับพันธมิตร ซึ่งจะขับเคลื่อนด้วยการผสาน “เทคโนโลยี”และ “คุณภาพ” สะท้อนการเป็นผู้เชื่อมโยงที่ดีที่สุดด้วยบริการที่มีศักยภาพตอบสนองทุกความต้องการได้อย่างตรงจุด”
ติดตามข่าวสารไปรษณีย์ไทยเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ : www.thailandpost.co.th
เฟซบุ๊ก : บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
ทวิตเตอร์ : @Thailand_Post
ไลน์ออฟฟิเชียล : @Thailand Post
ติ๊กต็อก : @thailandpost

ไม่มีความคิดเห็น