Breaking News

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจกลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน

 

เมื่อเร็วๆนี้ นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจกลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน โดยมี นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม วัฒนธรรมจังหวัด และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี เข้าร่วม ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวงไม่มีความคิดเห็น