Breaking News

วธ. ยินดีนายกพร้อมหนุนไทยแลนด์ เบียนนาเล่ เชียงราย อ. เฉลิมชัย ร่วมหนุนงานเต็มตัว เพื่อใช้ศิลปะร่วมสมัยเป็น soft power กระตุ้นท่องเที่ยว ส่งเสริมเศรษฐกิจเชียงรายและประเทศไทยโดยรวม

 

นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยว่า วันนี้ (4 ต.ค.) ได้รับรายงานว่า นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย พร้อมด้วย คณะผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์และภัณฑารักษ์ ได้แก่ นางกฤติยา กาวีวงศ์ นางสาวมนุพร เหลืองอร่าม นายอังกฤษ อัจฉริยโสภณ ร่วมกับคณะของจังหวัดเชียงราย นำโดย นายศรัณยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และนางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ร่วมกับ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย เครือข่ายศิลปินสมาคมขัวศิลปะ ผู้แทนหอการค้าจังหวัดเชียงราย ผู้แทนสมาคมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย ผู้ประกอบธุรกิจขนส่ง รวมถึงภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคธุรกิจต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงราย ได้เข้าเยี่ยมคารวะ ศาสตรเมธี ดร. เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ ณ วัดร่องขุ่น ซึ่งอาจารย์เฉลิมชัยฯ เคยมีบทบาทสำคัญ

ในการเตรียมการจัดงานไทยแลนด์เบียนนาเล่ เชียงรายแต่ได้ยุติบทบาทตัวเองลง เพื่อร้องขอให้อาจารย์เฉลิมชัยฯ กลับมาช่วยจัดงานไทยแลนด์เบียนนาเล่ เชียงราย อีกครั้ง เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมแล้ว และนายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช มีความประสงค์ขอให้อาจารย์เฉลิมชัยฯ กลับมาช่วยงานอีกครั้ง รวมทั้งได้แต่งตั้งให้นายภาสกร บุญญลักษม์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ซึ่งได้ร่วมทำงานตั้งแต่แรกให้กลับมาช่วยงานไทยแลนด์เบียนนาเล่เชียงรายด้วย ซึ่งทราบว่าอาจารย์เฉลิมชัยฯ ได้ตอบรับที่จะมาช่วยงานไทยแลนด์เบียนนาเล่ เชียงรายอย่างเต็มตัวอีกครั้ง ทั้งนี้เนื่องจากทาง วธ. รับรู้เสมอมาว่า อาจารย์เฉลิมชัยฯ ยังมีความห่วงใยและช่วยงานอยู่เบื้องหลังและสนับสนุนการดำเนินงานมาตลอด อาจารย์อยากให้งานประสบผลสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ โด่งดัง ตามเจตนารมณ์ที่ตั้งไว้แต่แรก แต่การที่อาจารย์อยู่เบื้องหลัง พลังขับเคลื่อนยังไม่พอ ไม่ยิ่งใหญ่ ไม่ดัง ขับเคลื่อนได้ช้า ทาง วธ. และจังหวัด จึงมาขออาจารย์ให้ช่วยกลับมาช่วยทำงาน มาอยู่เบื้องหน้า เป็นพลังขับเคลื่อนทำงานไทยแลนด์เบียนนาเล่ที่เขียงรายให้ยิ่งใหญ่ ให้ดัง ให้ประสบผลสำเร็จ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ที่อื่น ๆ และเป็นที่น่ายินดีว่า อาจารย์ตอบรับที่จะมาช่วยงานเต็มที่อีกครั้ง ซึ่งการกลับมาช่วยงานของอาจารย์น่าจะทำให้ทุกอย่างราบรื่นขึ้น มีพลังความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ มากขึ้น จะทำให้งานประสบความสำเร็จมากขึ้นด้วย ซึ่งต่อจากนี้ วธ. จะวางแผนและทำงานกับอาจารย์เฉลิมชัยอย่างใกล้ชิด

รมว. วธ. กล่าวต่อว่า ได้รับทราบรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามโครงการจัดงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ หรือ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 ระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2566 - 30 เมษายน 2567 ณ จังหวัดเชียงรายแล้ว ทราบว่ามีความคืบหน้าเป็นอย่างมาก มีศิลปินไทยและต่างชาติที่มีชื่อเสียงกว่า 60 คน จาก 21 ชาติ ร่วมแสดงผลงานและมีพาวิลเลียนแสดงงานจากเครือข่ายด้านศิลปะทั้งในและต่างชาติกว่า 10 พาวิลเลียน รวมถึงจัดกิจกรรมเสริมอื่น ๆ เช่น ภาพยนตร์ ดนตรี ศิลปะการแสดงอีกมากมาย ขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปินไทยและศิลปินต่างชาติเพื่อแสดงในงาน จึงได้มอบนโยบายให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่วยกันเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดงานอย่างกว้างขวาง และเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีเปิดงาน การต้อนรับ อำนวยความสะดวกแก่ศิลปินและผู้มาเที่ยวชมงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพมากที่สุด เพราะงานดังกล่าวถือเป็นการจัดงานในระดับนานาชาติที่สามารถส่งเสริมเศรษฐกิจและเสริมสร้างความสัมพันธ์ ภาพลักษณ์ เกียรติภูมิของไทยในเวทีโลกได้เป็นอย่างดี

รมว. วธ. กล่าวว่า ตนได้กราบเรียนเรื่องการจัดงานไทยแลนด์ เบียนนาเล่ เชียงราย ให้นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีทราบแล้ว โดยนายกรัฐมนตรีให้ความสนใจและเห็นความสำคัญกับการจัดงานดังกล่าวเป็นอย่างมาก 

เพราะเป็นตัวอย่างของการใช้ศิลปะร่วมสมัย เป็น soft power กระตุ้นการท่องเที่ยว ส่งเสริมเศรษฐกิจเชียงรายและประเทศไทยโดยรวม รวมทั้งเสริมสร้างภาพลักษณ์ เกียรติภูมิไทยในเวทีนานาชาติด้วย ทั้งนี้ ตนได้สั่งการให้สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการการจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ ซึ่งตนเป็นประธาน มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงศิลปินแห่งชาติและผู้ทรงคุณวุฒิอื่น ๆ ร่วมเป็นกรรมการด้วย เพื่อมอบนโยบายในการดำเนินงานและบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีเปิดงาน รวมทั้งขอให้ประสานการดำเนินงานกับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และทุกภาคส่วนในจังหวัดเชียงรายอย่างใกล้ชิด โดยตนเตรียมจะลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานที่จังหวัดเชียงรายเร็ว ๆ นี้ด้วย

ไม่มีความคิดเห็น