Breaking News

2 กรกฎาคม 2567 ครบรอบ 91 ปี “ศาลาเฉลิมกรุง” โรงมหรสพหลวงแห่งแรกของประเทศไทยจัดพิธีทางศาสนา - พิธีบวงสรวง – มอบทุนมูลนิธิสวัสดิการนักแสดงพร้อมเปิดตัวการแสดงโขนรอบนักท่องเที่ยว “ชุดหนุมาน”ร่วมสืบสานแห่งจารีต...ธำรงเอกลักษณ์แห่งความเป็นไทย เผยแพร่สู่สายตาประชาคมโลก

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2476 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 พระราชทาน “ศาลาเฉลิมกรุง” เป็นโรงมหรสพหลวงแห่งแรกของประเทศไทย ในโอกาสฉลองพระนครครบ 150 ปี พระองค์ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ ส่วนพระองค์กว่า 9 ล้านบาท เป็นทุนในการจัดสร้างโรงมหรสพขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อเป็นที่เชิดหน้าชูตาของประเทศ แม้เวลาจะผ่านมายาวนานถึง 91 ปี โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงแห่งนี้ยังคงความโดดเด่นเป็นสง่า เป็นโบราณสถานที่สำคัญในเขตกรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่บริเวณสี่แยกเฉลิมกรุง ด้วยเอกลักษณ์ของสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น เต็มไปด้วยเรื่องราว เรื่องเล่า ร่องรอยแห่งประวัติศาสตร์ และความผูกพันกับชีวิตผู้คนเป็นจำนวนมาก ดำเนินการจัดการแสดงครบทุกรูปแบบ ทั้งฉายภาพยนตร์ โขน ละครและดนตรี เป็นศูนย์รวมของผู้เกี่ยวข้องในวงการบันเทิง ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อเป็นศูนย์กลางการอนุรักษ์ศิลปะการแสดงประจำชาติของไทย สมดังพระราชปณิธานของล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 7 และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบัน
91 ปี โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง ศาลาเฉลิมกรุงกำหนดจัดพิธีทางศาสนา เริ่มด้วย พิธีสงฆ์ เวลา 08.00 น. และจัดพิธีบวงสรวง ชุด “เบญจหนุมานประทานพร” โดยคณะนักแสดงโขนศาลาเฉลิมกรุง บริเวณด้านหน้าศาลาเฉลิมกรุง


เวลา 09.09 น. ต่อด้วย พิธีมอบทุน กองทุนนาฏดุริยางคศิลปไทย “มูลนิธิศาลาเฉลิมกรุง” จำนวน 1 ทุน ให้แก่ นางวัชรมณฑ์อรัณยะนาค ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทย(เครื่องสาย) วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และพิธีมอบทุนช่วยเหลือนักแสดงอาวุโส “มูลนิธิสวัสดิการนักแสดง” จำนวน 6 ทุนให้แก่ นายสุรพล โทณะวณิก(ศิลปินแห่งชาติ), นางมารศรีอิศรางกูร ณ อยุธยา(ศิลปินแห่งชาติ), นางสาวอรสา อิศรางกูร ณ อยุธยา, นางน้ำเงิน บุญหนัก, นางกานดา นามแย้มแป้นและนายชูศักดิ์ สุธีรธรรม
ช่วงบ่ายพบกับการแสดงเฉลิมฉลอง 91 ปี โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง ด้วยการแสดงโขน “ชุดหนุมาน”


ซึ่งเปิดการแสดงเป็นวันแรก ในวันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2567 รอบ 13.00 น. ณ โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง เพื่อเป็นการแสดงโขน “สำหรับนักท่องเที่ยว” ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ให้มีโอกาสได้ชื่นชมและสัมผัสความวิจิตรงดงามของ “โขน” มรดกที่ทรงคุณค่าของไทย ดำเนินเรื่องราวที่สั้นกระชับด้วยการพากย์-เจรจา พร้อมด้วยเทคนิคพิเศษที่นำมาผสมผสานจนเป็นการแสดงที่วิจิตรงดงาม โดยมีหนุมานเป็นตัวละครเอกนำเข้าสู่เรื่องราวของรามเกียรติ์ ผ่านการแสดงความยาวรอบละ 25 นาที กำกับการแสดงโดย รศ.ดร.ศุภชัย จันทร์สุวรรณ์(ศิลปินแห่งชาติ) แสดงโดยนักแสดงโขนศาลาเฉลิมกรุง มีกำหนด เปิดการแสดงอย่างต่อเนื่อง ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ วันละ 3 รอบการแสดง รอบ 13.00 น. รอบ 14.30 น. และรอบ 16.00 น. โดยเริ่มเปิดการแสดงตั้งแต่วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2567 เป็นต้นไป ณ โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง ซึ่งเป็นโรงมหรสพหลวงที่มีประวัติความเป็นมาอันยาวนานกว่ากึ่งศตวรรษ เป็นเสมือนสถาบันสัญลักษณ์แห่งการนำเสนอศิลปวัฒนธรรมประจำชาติ ดำเนินการจัดการแสดงตามพระราชปณิธาน ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา ต่อยอด ด้านศิลปวัฒนธรรมสืบต่อไป
สำหรับ การแสดงโขนรอบนักท่องเที่ยว “ชุดหนุมาน” ณ โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย สามารถซื้อบัตรเข้าชมวัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระบรมมหาราชวัง ในราคา 500 บาท ณ จุดจำหน่ายบัตรพระบรมมหาราชวัง และทาง www.royalgrandpalace.th โดยนักท่องเที่ยวจะได้รับบัตรเข้าชม การแสดงโขนพร้อมด้วย และสามารถนำบัตรมาเข้าชมการแสดงได้ที่ศาลาเฉลิมกรุงตามรอบที่จัดขึ้น โดยมีรถรางบริการรับนักท่องเที่ยว จอดรับอยู่บริเวณด้านหน้าประตูวิมานเทเวศร์ ซึ่งเป็นประตูทางออกของนักท่องเที่ยว โอกาสพิเศษ! กับโปรโมชั่นพิเศษ! สำหรับคนไทย ร่วมเฉลิมเฉลอง 91 ปี โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง ซื้อบัตรได้ที่ศาลาเฉลิมกรุงในราคา 100 บาท เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี เข้าชมฟรี! สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ โทร. 0-2224-4499 และทางอินบ็อกซ์เพจ FB ศาลาเฉลิมกรุง

ไม่มีความคิดเห็น