Breaking News

เปิด ร.ล.อ่างทอง ฐานปฏิบัติการลอยน้ำบรรเทาสาธารภัยทางทะเล เพื่อเด็กและเยาวชน ในพื้นที่ประสบอุทกภัย เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 14 ม.ค.60


ในวันนี้ 14 ม.ค.60 หมู่เรือเฉพาะกิจบรรเทาสาธารณภัยทางทะเล (มบภ.ทร.) จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ "เปิด ร.ล.อ่างทอง ฐานปฏิบัติการลอยน้ำบรรเทาสาธารณภัยทางทะเล เพื่อเด็ก และเยาวชน ในพื้นที่ประสบอุทกภัย เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 14 ม.ค.60" โดยนำเรือระบายพลขนาดกลาง พร้อมเจ้าหน้าที่ประจำเรืออำนวยความสะดวกและจัดเรือพร้อมเจ้าหน้าที่ในการรักษาความปลอดภัยให้กับเด็ก เยาวชนและผู้ปกครองด้วย เดินทางออกจากท่าน้ำคลองแพรก - ชะอวด ต.หัวไทร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช มายัง ร.ล.อ่างทอง เพื่อเปิดโอกาสให้เยี่ยมชมเรือ ในการนี้หมู่เรือฯ ได้จัดกิจกรรมบน เรือหลวงอ่างทอง เช่น พาเดินชมเรือ ปาลูกดอก เล่นเกมส์ แจกอาหาร/น้ำดื่ม ชมส่วนต่างๆ ของเรือ ทั้งนี้เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน มอบความสุข ให้ประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัย เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

ทั้งนี้ หมู่เรือฯ ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยมี การแสดงเครื่องแบบทหารเรือ ยุทโธปกรณ์ การนำเสนอเรื่องภูมิอากาศ วีดีทัศน์กองทัพเรือการบริการตัดผม บริการทางการแพทย์ ณ ที่ว่าการอำเภอหัวไทร และการนำ ฮ.EC645 T2 จอดแสดงให้ชม ณ เทศบาลตำบลหัวไทร อีกด้วย

โดยหมู่เรือจะจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ตั้งแต่เวลา 09.00 - 14.00 น.


ไม่มีความคิดเห็น