Breaking News

การเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดกิจการ สถาน ประกอบการ Spa - นวดเพื่อสุขภาพณ.โอเอซิส สปา


ดร.สุวภรณ์ แนวจำปาผู้อำนวยการกองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ  มาดำเนิน การถ่ายทำสื่อวีดิทัศน์ ณ โอเอซิส สปา (สาขาสุขุมวิท 31 ) เพื่อประชาสัมพันธ์แนวทางการเตรียมความพร้อม••เพื่อเปิดกิจการสถาประกอบการสปา นวดเพื่อสุขภาพ และนวดเพื่อเสริมความงาม ในช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด-19เพื่อให้ผู้รับบริการที่มาใช้บริการมั่นใจว่ามีความปลอดภัย จากการให้บริการของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

ไม่มีความคิดเห็น