Breaking News

นายกสภาทนายความ"จัดงานวันทนายความประจำปี 2567" มอบโล่ทนายความดีเด่น

เมื่อวันที่20ก.พ. ที่สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ : ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความ เป็นประธานจัดงานวันทนายความซึ่งในช่วงเช้าได้จัดพิธีสงฆ์ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ทนายความผู้ล่วงลับและได้มีการมอบโล่เกียรติคุณให้แก่นายธีระศักดิ์ ชึขุนทด อดีตกรรมการสิ่งแวดล้อม สภาทนายความ ผู้มีจิตศรัทธา มอบโฉนดที่ดินเลขที่ 103116 ตำบลพันชนะ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 ไร่ 1 งานเศษ ให้แก่สภาทนายความ พร้อมทั้งได้มอบโล่ให้แก่ทนายความดีเด่น ประจำปี 2567 และมอบโล่รางวัลชนะเลิศให้แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันโต้วาทีภาคภาษาอังกฤษ ซึ่งในปีนี้ผู้ชนะเลิศได้แก่ นางสาวทอปัด พยุงธรรม นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จากคณะนิติศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ, นางสาวปัณฑารีย์ รัตนสัมพันธ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จากคณะรัฐศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ และนายอาร่อน ลู้ค เรเยส นูกี นักศึกษาชั้นปีที่ 2 จากคณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ ทีมจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรนานาชาติ
รองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่ นายธนกิตต์ แซ่จู นักศึกษาชั้นปีที่ 3 นางสาวกานต์พิชชา ราชสีหา นักศึกษาชั้นปีที่ 2 และนางสาวอินจิน ไชย นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ (ทีมจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ)รองชนะเลิศอันดับสองได้แก่ นางสาวปัณฑารีย์ รัตนสัมพันธ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จาก คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรนานาชาติ และนายอาร่อน ลู้คเรเยสนูกี นักศึกษาชั้นปีที่ 2 จากคณะบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรนานาชาติ

ทั้งนี้การจัดงานวันทนายความปีนี้ ได้จัดพิธีมอบใบอนุญาตให้เป็นทนายความ รุ่นที่ 60 โดย ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความ ซึ่งถือว่าเป็นการจัดพิธีมอบใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทนายความเป็นครั้งแรก


ไม่มีความคิดเห็น