Breaking News

“กองทัพเรือ ติดตั้ง เครื่องบำบัดฝุ่น PM 2.5 เพื่อช่วยลดปัญหามลพิษทางอากาศให้กับพี่น้องประชาชน”

 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 พลเรือเอก วรวุธ พฤกษารุ่งเรือง เสนาธิการทหารเรือ พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจสอบการติดตั้งเครื่องบำบัดฝุ่น PM 2.5 ณ บริเวณราชนาวีสโมสร ท่าช้าง ถนนมหาราช กรุงเทพฯ เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องฯกองทัพเรือ โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ ได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องบำบัดฝุ่น PM 2.5 ตามพื้นที่ต่างๆ ที่มีปริมาณฝุ่นสูงมากและบริเวณชุมชนหนาแน่นโดยก่อนหน้านี้ได้ดำเนินการติดตั้งไปแล้วจำนวน 3 เครื่องบริเวณราชนาวีสโมสร ทางเข้าท่าน้ำท่าเตียน เขตพระนคร  และนันทอุทยานสโมสร เขตบางกอกน้อย และกำลังเร่งติดตั้งเพิ่มอีก 3 เครื่อง บริเวณพื้นที่พระราชวังเดิม พื้นที่วัดอมรินทรารามวรวิหาร  เขตบางกอกน้อย และพื้นที่บริเวณลานกีฬาเขตวังทองหลาง (ใต้ทางด่วนเอกมัย - รามอินทรา) กรุงเทพฯ สำหรับเครื่องบำบัดฝุ่น PM 2.5ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยสืบเนื่องจากสภาวการณ์มลพิษด้านฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ในพื้นที่กรุงเทพฯ ได้ทวีความรุนแรงและเริ่มส่งผลกระทบ ต่อสุขภาพของประชาชน ในพื้นที่กรุงเทพฯ ทั้งนี้กองทัพเรือมีแผนในการติดตั้งเครื่องบำบัดฝุ่น PM 2.5 โดยรอบพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวนทั้งสิ้น 14 เครื่อง เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือนร้อนของพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร 


ไม่มีความคิดเห็น