Breaking News

เปิดตัวโครงการเยาวราชปลอดภัยและยั่งยืนพร้อมกิจกรรมมอบใบประกาศนียบัตรและเสื้ออาสาสมัครชุมชน

เมื่อวันจันทร์ที่29เมษายน2567 ณ ชั้น G ร.ร ไชน่าทาวน์เยาวราช กรุงเทพฯได้มีพิธีเปิดตัวโครงการเยาวราชปลอดภัยและยั่งยืนพร้อมกิจกรรมมอบใบประกาศนียบัตรและเสื้ออาสาสมัครชุมชนขึ้นกล่าวรายงานโดย นายธนรัตน์ ทั่งทอง ประธานนักศึกษากลุ่มบ้านราชดำริ หลักสูตร ปปร. ๒๗ สถาบันพระปกเกล้า โดยได้รับเกียรติ์จากศาสตราจารย์ ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการขึ้นกล่าวเปิดงานพร้อมกับนางวันทนีย์ วัฒนะ ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวมอบนโยบายการขับเคลื่อนอาสาสมัครชุมชนพร้อมมอบใบประกาศนียบัตรและเสื้ออาสาสมัครชุมชน(Safety Volunteer)ให้แก่ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมจากโครงการจำนวน14คน ซึ่ง1ในจำนวน14คน นั้นมีนายกำแหง ตันกำแหง นักธุรกิจแห่งอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและผู้บริหารบริษัทU.Travel Vacation ขึ้นรับรางวัลด้วย
                                                               
                               นายธนรัตน์ ทั่งทอง
    ศาสตราจารย์ ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
                             lนางวันทนีย์ วัฒนะ


                        นายกำแหง ตันกำแหง

ไม่มีความคิดเห็น