Breaking News

“กองทัพเรือ จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม ในห้วงการฝึกให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติ (HADR) ของการฝึกกองทัพเรือ 2567”

 วันที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 16.00 น.พลเรือเอก อะดุง  พันธุ์เอี่ยม ผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม ในห้วงการฝึกให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติ (HADR) ของการฝึกกองทัพเรือ 2567 ณ โรงเรียนบ้านโฉลกหลำ ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จว.สุราษฎร์ธานี
การจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม ในการฝึกให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติ (HADR) การฝึกกองทัพเรือ ประจำปี 2567  มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและให้การสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา เครื่องทำน้ำเย็น และเวชภัณฑ์แก่โรงเรียนในพื้นที่ มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระให้กับพี่น้องประชาชน การเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์แนวปะการัง กัลปังหา และสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล ตามแนวพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตน์ราชกัญญา องค์ประธานมูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการัง กัลปังหา และสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตน์ราชกัญญา รวมทั้งการให้ความรู้ ในการช่วยเหลือผู้ป่วยที่กำลังจะหยุดหายใจ หรือหัวใจกำลังจะหยุดเต้น โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การพัฒนาพื้นที่โรงเรียนบ้านโฉลกหลำ และโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ โดยการซ่อมปรับปรุงห้องน้ำ ทาสีกำแพงและอาคารเรียน โดยกรมก่อสร้างและพัฒนา ฐานทัพเรือสัตหีบ การจัดกิจกรรม YOUNG “รักษ์” ทะเล ณ บริเวณ หาดท้องศาลา โดยวิทยากรจากกองทัพเรือ อุทยานแห่งชาติ ธารเสด็จ – เกาะพะงัน และกลุ่มอาสาสมัคร Trash HERO เกาะพะงัน โดยมีครูและนักเรียนจากโรงเรียนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม การจัดกิจกรรมเยี่ยมชมเรือหลวงอ่างทอง และชมการสาธิตการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเล การบรรยายพิเศษ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” และการให้ความรู้ในการช่วยเหลือผู้ป่วยที่กำลังจะหยุดหายใจ หรือหัวใจกำลังจะหยุดเต้น (Cardiopulmonary resuscitation : CPR) ณ โรงเรียนบ้านโฉลกหลำ โดยวิทยากรจิตอาสาจากกองทัพเรือ มีประชาชน ครูและนักเรียนจากโรงเรียนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม การมอบอุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา เครื่องทำน้ำเย็น และเวชภัณฑ์ให้กับโรงเรียนในพื้นที่   การส่งมอบถุงยังชีพพระราชทานมูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ให้กับผู้เปราะบางในพื้นที่อำเภอเกาะพะงัน และการมอบถุงยังชีพให้กับพี่น้องประชาชน จำนวน 150 คน

ไม่มีความคิดเห็น