Breaking News

พลิกมุมมองผู้ประกอบการสู่ “Material Solution” เพิ่มโอกาสใหม่ในการทำธุรกิจที่คาดไม่ถึง ในงาน “STYLE Bangkok เดือนตุลาคม 2562” วันนี้ – 21 ตุลาคม ณ ไบเทค บางนา


     การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับสินค้าไทยในตลาดโลกยุคปัจจุบัน จำเป็นที่ผู้ประกอบการต้องเข้าใจพฤติกรรมและวิถีชีวิตผู้บริโภค เพื่อพัฒนาสินค้าอยู่เสมอ เพราะสินค้าไลฟ์สไตล์ เป็นสินค้าที่เกิดจากการใช้ความคิดสร้างสรรค์ผสมผสานกับศิลปวัฒนธรรม ความต้องการ และวิถีชีวิตปัจจุบันของผู้ซื้อเป็นอย่างมาก ในงานแสดงสินค้า “STYLE Bangkok เดือนตุลาคม 2562” ซึ่งกำลังจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ – 21 ตุลาคม ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา จึงมีการให้คำแนะนำเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ และผู้ร่วมงานไว้มากมาย

ข้อมูลเกี่ยวกับ Material Solution ถูกพูดถึงในงาน “STYLE Bangkok เดือนตุลาคม 2562 ไว้อย่างน่าสนใจในการสัมมนาหัวข้อ Material Solution ซึ่งได้รับเกียรติจาก จุนยะ คิตะกาวาร่า (ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และสินค้าไลฟ์สไตล์ สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าระหว่างประเทศ มาเป็นวิทยากรโดยกล่าวว่า “จากประสบการณ์ที่ได้ให้คำแนะนำ และพาผู้ประกอบการไปออกงานในต่างประเทศหลายปีที่ผ่านมา ตั้งข้อสังเกตว่าตลาดของการขายผลิตภัณฑ์มีขนาดเล็กลง สวนทางกับความสนใจ เกี่ยวกับวัตถุดิบ (Material) ที่ Buyer ในต่างประเทศให้ความสนใจมากขึ้นในระยะหลังมานี้ จึงเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาโครงการ Material Solution ในประเทศไทย โดยการให้คำแนะนำแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ โน้มน้าวให้ปรับเปลี่ยนทัศนคติ จากเดิมผู้ประกอบการมักจะคิดถึงแต่ว่า จะผลิตอะไร ขายอะไร ให้หันมาพัฒนาวัตถุดิบ แสดงรายละเอียด โชว์เทคนิคการผลิตวัตถุดิบให้มากกว่าการคำนึงถึงตัวผลิตภัณฑ์

สังเกตได้ว่ารากฐานของเอเชียคืองานหัตถกรรม แม้ปัจจุบันจะมีเครื่องจักรเทคโนโลยีทันสมัย แต่ผู้คนยังโหยหารากเหง้า งานหัตถกรรม ถึงแม้จะใช้ประโยชน์ หรือมีความทนทานไม่เท่าผลิตภัณฑ์ที่มาจากเครื่องจักร แต่การมองให้ลึกถึงธรรมชาติ รายละเอียดของวัตถุดิบ เทคนิคการผลิตที่สั่งสมจากคนรุ่นเก่า ตรงนี้ทำให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้และมีเสน่ห์สร้างการจดจำได้ดีกว่า โครงการ  Material Solution จะทำให้ผู้ประกอบการเข้าใจเทคนิคการนำเสนอชิ้นงาน รูปแบบแปลกใหม่สร้างความโดดเด่น และนำไปพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ของตัวเองได้ จนสามารถเพิ่มกลุ่มเป้าหมาย เพิ่มช่องทางการทำตลาด เพิ่มยอดขายได้มากกว่าเดิม โดยมีหลักการ 3 ประการ สู่ความสำเร็จในการพัฒนาธรุกิจก็คือ รู้ตลาด (รู้ว่าตลาดเป้าหมายต้องการอะไร) รู้เทรนด์โลก และรู้เทคนิคการผลิต หากผู้ประกอบการไทยพัฒนาตรงนี้ได้ ก็จะมีโอกาสเติบโตได้แน่นอน คำว่า Innovation and Solutions จึงเป็นคำที่ต้องระลึกไว้เสมอ เพราะพฤติกรรมของ Buyer มักมองหาความแปลกใหม่ และความพิเศษเฉพาะตัว (privilege) อยู่เสมอ 
ภายในงานมีการแสดงตัวอย่างที่โซน Material Solution บริเวณ Hall 98  ซึ่งทั้งหมดเป็นผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ Material Solution และได้มีโอกาสเจรจาธุรกิจกับคู่ค้าระหว่างประเทศมาแล้ว จากการพลิกมุมมองในการเพิ่มช่องทางในนำเสนอวัตถุดิบ ควบคู่ไปพร้อมกับการนำเสนอผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ เช่น แบรนด์ WASOO ผลงานสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์รักษ์โลกจากฟางข้าวเหลือใช้ในภาคเกษตรกรรม สู่จากการค้นคว้าวิจัยก่อนต่อยอดพัฒนาเป็นแผ่นฟางสำหรับงานตกแต่งภายใน, แบรนด์ THAIS ECOLEATHERS นวัตกรรมการผลิตเครื่องหนังที่คืนชีวิตให้กับเศษหนังเหลือทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม สู่การรีไซเคิลจนได้ผลงานแปลกใหม่ ที่อินทีเรีย ต้องการ, แบรนด์ BAMBUNIQUE จากธุรกิจผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่ สู่การดึงเสน่ห์ความเรียบง่ายพื้นถิ่นอย่างไม้ไผ่นำมาใช้ในงานตกแต่งภายใน ทั้งงานตกแต่งผนัง ตกแต่งฝ้า, A GIFT FROM NATURE CO., LTD. ธุรกิจแฮนด์เมคผลิตดอกไม้และต้นไม้ประดิษฐ์ พลิกสู่งานออกแบบตกแต่งเมื่อสามารถสะท้อนรายละเอียดของวัตถุดิบและจัดเรียงไว้อย่างเป็นศิลปะงดงามแปลกตา 

ผู้สนใจติดต่อเข้าร่วมโครงการฯ ได้ที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์ โทร. 02-507-8330 e-mail: rachaneewong@gmail.com หรือศึกษารายละเอียดการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจระหว่างประเทศ ได้ที่โซน Material Solution บูธ 98 ในงานแสดงสินค้า “STYLE Bangkok เดือนตุลาคม 2562”  ตั้งแต่วันนี้ – 21 ตุลาคม ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เวลา 10.00 -21.00 น. ชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.stylebangkokfair.com หรือโทรสายตรงการค้าระหว่างประเทศ 1169

ไม่มีความคิดเห็น