Breaking News

วธ. นำคณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนไทย หรือ Thai Youth Choir (TYC) เข้าพบนายกรัฐมนตรี เพื่อแสดงบทเพลงที่ชนะการแข่งขันขับร้องประสานเสียงนานาชาติ ครั้งที่ 12 “Bali International Choir Festival” สร้างประวัติศาสตร์ คว้า 3 เหรียญทอง 1 เหรียญเงินจากการแข่งขันประสานเสียงนานาชาติ ณ เมืองบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย

 

วันที่ 8 สิงหาคม 2566 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี รับชมการแสดงบทเพลงที่ชนะการแข่งขันขับร้องประสานเสียงนานาชาติ ครั้งที่ 12  “Bali International Choir Festival” จากคณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนไทย หรือ Thai Youth Choir (TYC) พร้อมให้โอวาทแก่คณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนไทย โดยมีนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วม ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
ในการนี้ คณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนไทย หรือ Thai Youth Choir (TYC)  ได้มอบรางวัลจากการแข่งขันการขับร้องประสานเสียงนานาชาติ ครั้งที่ 12  “Bali International Choir Festival” ประกอบด้วย ถ้วยรางวัล 1 ถ้วย เหรียญทอง 3 เหรียญ  เหรียญเงิน 1 เหรียญ แก่นายกรัฐมนตรี และได้แสดงการขับร้องบทเพลงที่ใช้ในการแข่งขัน จำนวน 2 บทเพลง ได้แก่ เพลง Under the Sea ใช้แข่งขันประเภท Pop & Jazz และเพลงออเจ้า ให้แขกผู้มีเกียรติทุกท่านได้รับฟัง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวให้โอวาทและแสดงความชื่นชมยินดีและให้กำลังใจแก่ คณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนไทย ที่ช่วยสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ นับเป็นเรื่องน่ายินดีและภาคภูมิใจยิ่ง ขอขอบคุณในนามของคนไทยและนายกรัฐมนตรี ขอให้ทุกคนสมหวังในด้านการเรียน การงาน และชีวิตครอบครัว         สืบเนื่องจากกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) ได้ส่งคณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนไทย ร่วมแข่งขันขับร้องประสานเสียงนานาชาติ ระหว่างวันที่ 25-29 กรกฎาคม 2566 
ณ เมืองบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย จัดโดย Bandung Choral Society ซึ่งเป็นองค์กรหลักของอินโดนีเซียที่
จัดกิจกรรมการขับร้องประสานเสียงระดับนานาชาติ ครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่ 12 ปีนี้มีวงประสานเสียงเข้าร่วมประมาณ 90 วง จาก 14 ประเทศ อาทิ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย จีน และสหรัฐอเมริกา โดย คณะ TYC ลงแข่งในสองประเภท คือ Pop & Jazz และ Mixed Youth   และสร้างประวัติศาสตร์ คว้ารางวัลมาได้ถึง 3 เหรียญทอง และ 1 เหรียญเงิน  ดังนี้ 2 เหรียญทอง จากรอบ Competition ได้แก่  Gold Medal และ Winner of Category ในประเภท Pop & Jazz  และ Gold Medal ประเภท Mixed Youth และ 1 เหรียญทอง จากรอบ Championship  คือ Gold Medal ประเภท Pop & Jazz และ 1 เหรียญเงิน ประเภท Mixed Youth เรียกว่าคุ้มค่ากับความทุ่มเทที่ทุกคนตั้งใจซ้อมกันอย่างเต็มที่ และได้แสดงศักยภาพในการขับร้องประสานเสียงประจักษ์แก่สายตานานาอารยประเทศในเวทีระดับนานาชาติ

ไม่มีความคิดเห็น