Breaking News

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมสนับสนุนดอกแก้วกัลยา ดอกไม้พระราชทาน สัญลักษณ์คนพิการ

 เมื่อเร็วๆ นี้ นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมสนับสนุนดอกแก้วกัลยา ดอกไม้พระราชทาน สัญลักษณ์คนพิการ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาด้านอาชีพคนพิการทั่วประเทศ โดยมี นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เข้าร่วม ณ ห้องโถงชั้น ๑ และห้องแถลงข่าว ชั้น ๑ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

ไม่มีความคิดเห็น