Breaking News

ยิ่งใหญ่ ท้าชิงสุดยอดทีมไซเบอร์ของไทย รอบคัดเลือกกว่า 2,323 คนในการแข่งขัน “Thailand Cyber Top Talent 2023”

กรุงเทพฯ, ประเทศไทย, 20 กันยายน พ.ศ. 2566 - สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ ร่วมกับบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด จัดการแข่งขันด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศไทย “Thailand Cyber Top Talent 2023” โดยมุ่งหวังให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่เข้าร่วมการแข่งขันได้ เรียนรู้ พัฒนาทักษะ และประสบการณ์ เพื่อให้กลายเป็นบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และเป็นการสร้างแรงงานออกสู่ตลาดแรงงานในอนาคต อีกทั้งเป็นการช่วยเพิ่มความตระหนักรับรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามทางด้านไซเบอร์ให้กับบุคคลทั่วไปมากขึ้น และผู้ที่ได้รางวัลชนะเลิศยังมีสิทธิเป็นตัวแทนประเทศไทย ไปแข่งขันในรายการ Cyber SEA Game ซึ่งการแข่งขันรอบคัดเลือกในปีนี้ จัดขึ้นวันที่ 16 กันยายน 2566 เป็นการแข่ง Capture the Flag ในรูปแบบ Jeopardy


พลอากาศตรี อมร ชมเชย เลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ กล่าวว่า สกมช. และ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) ยังคงมุ่งมั่นสานต่อการจัดการแข่งขันทักษะ ทางไซเบอร์ Thailand Cyber Top Talent เป็นปีที่ 3 ซึ่งเป็นการแข่งขันทางไซเบอร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยในปีนี้มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 831 ทีม รวมทั้ง 3 ระดับ จำนวน 2,323 คน โดยเปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ และประชาชนทั่วไป ที่มีความสนใจและมีทักษะความสามารถด้าน Cybersecurity ได้แสดงถึงศักยภาพในการแข่งขันได้อย่างเต็มที่ ซึ่งจะช่วยพัฒนาเยาวชนจากระดับพื้นฐานให้นำไปสู่การพัฒนาในระดับประเทศ และการแข่งขันในระดับนานาชาติ อีกทั้ง ยังเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการต่อยอดอาชีพในสายงานด้าน Cybersecurity อีกด้วย ที่สำคัญต้องขอขอบคุณหน่วยงานชั้นนำด้านไซเบอร์ของประเทศไทย อาทิ TB-CERT, SOSECURE, Secure-D Center, McAiden, IT Select Lab, KTB Redteam Group-IB, X-10, AML, Secureinfo, Nexwave, logrythm, metro, akamai, GovernTrust, MFEC, Bangkok energy, Mayaseven, TECHPIXEL, goipnow และอีกมากมาย ที่มาร่วมกันส่งต่อองค์ความรู้ผ่านการอบรมเตรียมความพร้อมให้กับผู้เข้าแข่งขันได้พัฒนาทักษะเพื่อใช้ในการแข่งขันต่อไป ซึ่ง สกมช. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดการแข่งขัน Thailand Cyber Top Talent 2023 ในครั้งนี้จะเป็นการยกระดับทักษะบุคลากรทางไซเบอร์ของประเทศไทยในทุกระดับให้ทัดเทียมกับนานาประเทศได้
ด้านของบริษัทหัวเว่ยฯ ได้เห็นถึงความสำคัญความปลอดภัยทางไซเบอร์ในปัจจุบัน โดยได้ทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านดังกล่าวให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งที่ผ่านมา ได้ร่วมมือกับภาครัฐบาลและภาคเอกชนในไทย เดินหน้าผลักดันหลากหลายโครงการ เพื่อวางรากฐานด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์และการปกป้องข้อมูล ช่วยเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการและหน่วยงานต่าง ๆ ในการรับมือกับภัยคุกคามในอนาคต
การแข่งขันรอบแรกนี้จัดขึ้นผ่านระบบออนไลน์เพื่อคัดเลือกผู้ผ่านเข้ารอบจำนวน 30 ทีม เป็นการแข่ง Capture the Flag ในรูปแบบ Jeopardy และรอบชิงชนะเลิศวันที่ 30 กันยายน ในรูปแบบ Attack the virtual World ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 521,000 บาท จัดขึ้น ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ภายในงานพบกับ Session พิเศษ การสาธิตวิธีการแฮกมือถือและแอปดูดเงิน ที่กำลังเป็นกระแส และร่วมเชียร์ผู้เข้าแข่งขันแบบติดขอบสนาม ท่านที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook NCSA Thailand

ไม่มีความคิดเห็น