Breaking News

มูลนิธิเฮอริเทจ (ประเทศไทย) จัดโครงการห้องเรียนโภชนาการเพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 6ปลูกฝังความรู้หลักโภชนาการให้กับเด็กในวัยเรียน ณ โรงเรียนบ้านห้วยพลู จังหวัดนครปฐม

มูลนิธิเฮอริเทจ (ประเทศไทย) ภายใต้การดูแลของเครือเฮอริเทจ ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ จัดโครงการ “ห้องเรียนโภชนาการเพื่อการเรียนรู้” ครั้งที่ 6 นำโดย วลัยทิพย์ ซื่อตรงมั่นคง (ที่ 3 จากซ้าย ในแถวสุดท้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร เครือเฮอริเทจ และทีมงาน โดยบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน ด้วยสื่อการสอนเรื่องการอ่านฉลากโภชนาการ เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้รับความรู้ความเข้าใจอย่างง่าย ในการเลือกบริโภคอาหารได้ถูกต้องตามหลักโภชนาการ การใส่ใจในสุขภาพร่างกาย อารมณ์และสังคม เป็นปัจจัยพื้นฐานที่จะทำให้เด็กนักเรียนเติบโตเป็นอนาคตที่ดีของประเทศชาติต่อไป ณ โรงเรียนบ้านห้วยพลู จังหวัดนครปฐม เมื่อวันก่อน

ไม่มีความคิดเห็น