Breaking News

“กองทัพเรือ ร่วมกับสมาคมภริยาทหารเรือ จัดกิจกรรมมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.บางบ่อ จว.สมุทรปราการ”

 วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น. คุณกีรตา  พันธุ์เอี่ยม นายกสมาคมภริยาทหารเรือ เป็นประธานในการมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสพอุทกภัยในพื้นที่ อ.บางบ่อ จว.สมุทรปราการ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมมอบถุงยังชีพในครั้งนี้ ณ โรงเรียนวัดสุคันธาวาส ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ

จากสถานการณ์ฝนที่ตกหนัก และระดับน้ำในแม่น้ำลำคลองเอ่อล้น ท่วมขังบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ อ.บางบ่อ ทำให้ประสบปัญหาได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก กองทัพเรือและสมาคมภริยาทหารเรือ ได้เล็งเห็นปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว จึงได้จัดกิจกรรมมอบถุงยังชีพสมาคมภริยาทหารเรือ ให้กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น พร้อมจัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ จากกรมแพทย์ทหารเรือ ตรวจรักษาเบื้องต้นให้กับประชาชนที่มาร่วมรับถุงยังชีพอีกด้วย
นอกจากนี้ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจ พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่พักอาศัยบริเวณริมคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต พร้อมกับเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลหน่วยเฉพาะกิจเรือผลักดันน้ำ อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ ที่ได้มาปฏิบัติภารกิจผลักดันน้ำในพื้นที่ อ.บางบ่อ เพื่อเร่งระบายน้ำให้ไหลออกสู่ทะเลได้อย่างรวดเร็ว  และลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงพร้อมมอบถุงยังชีพ ยาสามัญประจำบ้าน และสิ่งของอุปโภค บริโภคให้กับผู้ป่วยดังกล่าว 
ไม่มีความคิดเห็น