Breaking News

FLYGA Academy (ฟลายก้า อคาเดมี่) บ้านปันสุขเรียนออนไลน์ฟรี ทานอาหารฟรี พร้อมจัดที่พักให้

ฟลายก้า อคาเดมี่ เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2566 โดย จ่าเอก วรพัทธ์ พันธ์ญาชนะภัย และ คุณบี๋ ณัฐชธัญยา เปสุยะ ทั้งสองเล็งเห็นถึงความสำคัญของผู้สูงวัยเป็นวัยที่มีคุณภาพของสังคมจึงพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนฟรีที่ FLYGA Academy บ้านปันสุข ให้กับผู้สูงวัย ได้แก่ Facebook, Tiktok, ยิงโฆษณา, การทำไลฟ์สด เพื่อสร้างกระแสบนโลกออนไลน์และปั้นตัวเองเป็น Influencer สร้างอาชีพและรายได้ ยิ่งไปกว่านั้น FLYGA Academy บ้านปันสุข ยังมีอาหารฟรี 3 มื้อต่อวัน พร้อมที่พักสำหรับผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด

ปัจจุบัน มีผู้สูงวัยมาเรียนนับร้อยคน มีโค้ชจิตอาสาที่มากด้วยความรู้ความสามารถด้านออนไลน์ มาช่วยพัฒนาหลักสูตรให้เข้มข้นขึ้นและช่วยสอนให้กลุ่มผู้สูงวัยเข้าใจและใช้โซเชียลมีเดียอย่างสนุก สนานพร้อมพัฒนาตนเองเป็นโค้ชเพื่อช่วยสอนและส่งต่อความรู้และความสุขให้คนอื่นๆต่อไป
FLYGA Academy มีทั้งการสอนภาคเทคนิคและภาคปฏิบัติ ได้แก่ สตูดิโอถ่ายภาพนิ่ง, ไลฟ์สด, มีเสื้อผ้า, ช่างภาพและช่างแต่งหน้าที่มีความสามารถมาถ่ายทอดความรู้ให้โดยตรง
ด้วยพันธกิจที่มุ่งมั่นพัฒนาผู้สูงวัยในประเทศไทย จึงมีแผนที่จะขยายสาขาไปยัง 77 จังหวัด เพื่อขยายแนวความคิด, แบ่งปันความรู้, และส่งความสุขไปยังผู้สูงวัยในต่างประเทศด้วย ซึ่งในเดือนตุลาคมนี้ จะมีการจัดกิจกรรมสัญจรที่จังหวัดลำปาง - ลำพูน เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน พานักเรียนผู้สูงวัยไปทำคอนเท้นต์ไลฟ์สดพร้อมกัน 200 คน
พันธกิจ 6H ของ FLYGA Academy บ้านปันสุข คือ
· Happy ความสุขที่ได้เรียนรู้และได้พบปะเพื่อนใหม่
· Heart มีน้ำใจ ใส่ใจ แบ่งปันความรู้ประสบการณ์ที่มีให้กันและกัน
· Hope มีความหวังในชีวิต พัฒนาตนเองเพื่อสร้างความสัมพันธ์และสร้างรายได้ในอนาคต
· Help ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูล
· Harmony รวมกลุ่มเพื่อนให้เกิดการสร้างกิจกรรมร่วมด้วยช่วยกันที่ดีต่อสังคม
· Health สมาชิกและเพื่อนมีสุขภาพที่ดี อายุยืนยาว
หากมีผู้สูงวัยสนใจ หรือ องค์กรใดประสงค์เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคมผู้สูงวัย สามารถติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์ คุณอำนาจ สุวัตถิพงศ์ (คุณย้ง) โทร. 084-636-3210 ,Facebook Page : FLYGA academy, Website: https://www.flygacademy.com/
ที่อยู่ : บ้านปันสุข FLYGA Academy 55/130 ซอยลาดพร้าว29 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900ไม่มีความคิดเห็น