Breaking News

ม.กรุงเทพ ผนึก ดีป้า จัดโครงการ Coding for Metaverse ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล

กรุงเทพฯ 14 ตุลาคม 2565 – ผศ. สรรเสริญ มิลินทสูต รองอธิการบดีอาวุโส ด้านวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (คนที่ 4 จากซ้าย) และ นายฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์ รองผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) (คนที่ 5 จากซ้าย) ร่วมเปิดโครงการ การเขียนโค้ดสำหรับโลกนฤมิต (Coding for Metaverse) เพื่อยกระดับเยาวชนให้มีทักษะโค้ดดิ้ง และเสริมความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ รวมทั้งพัฒนาเครือข่ายการเรียนการสอนโค้ดดิ้งให้เข้าถึงนักเรียนทั่วประเทศ เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นพลเมืองแห่งโลกดิจิทัลในอนาคต โดยตั้งเป้าพัฒนานักเรียนไม่น้อยกว่า 10,000 คน ทั่วประเทศ ภายในงานมีการเสวนาในหัวข้อ “Coding for Metaverse” และ “ความท้าทายของการสร้าง Gamification ผ่าน Platform Roblox” ดำเนินการเสวนาโดย ดร.จักกนิตต์ คณานุรักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการพัฒนากำลังคนดิจิทัล สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) (คนที่ 6 จากซ้าย) และผศ. ดร.กิ่งกาญจน์ สุขคณาภิบาล หัวหน้าโครงการ Coding for Metaverse (คนที่ 2 จากซ้าย) เมื่อเร็วๆ นี้ ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

คำอธิบายภาพจากซ้าย
1. ผศ.ดร.อรรยา สิงห์สงบ รองอธิการบดีสายวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
2. ผศ. ดร.กิ่งกาญจน์ สุขคณาภิบาล หัวหน้าโครงการ Coding for Metaverse มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
3. นายโอชวิน จิรโสตติกุล ประธานกรรมการบริหาร FutureSkill
4. ผศ. สรรเสริญ มิลินทสูต รองอธิการบดีอาวุโสด้านวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
5. นายฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์ รองผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)
6. ดร.จักกนิตต์ คณานุรักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการพัฒนากำลังคนดิจิทัล สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)
7. ผศ. ดร.วรวัฒน์ เชิญสวัสดิ์ ผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการ BU-MIT มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
8. ผศ.ดร.ลักคณา วรศิลป์ชัย รองอธิการบดีสายพัฒนาธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพไม่มีความคิดเห็น