Breaking News

สภาอุตสาหกรรมอาหารทะเลนอร์เวย์ (NSC) เข้าหารือเกี่ยวกับความสำคัญของอาหารทะเลจากนอร์เวย์กับเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล

สภาอุตสาหกรรมอาหารทะเลนอร์เวย์ (NSC) นำโดย ดร. อัสบีเยิร์น วาร์วิค เรอร์ทเว็ท ผู้อำนวยการภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ที่ 5 จากซ้าย) ได้รับเกียรติจาก นางสาววิมลพัชระ รักษาเกียรติ เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล (ที่ 4 จากซ้าย) ในการร่วมรับประทานอาหารทะเลมื้อค่ำที่ร้านอาหาร Sjømagasinet ในกรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ โดยมี นางสาวอุรัสยา เสปอร์บันต์ หรือคุณญาญ่า นักแสดงสาวเชื้อสายไทย-นอร์เวย์ (ที่ 3 จากซ้าย) และสื่อมวลชนจากประเทศไทย นางสาวอรพิณ ยิ่งยงพัฒนา บรรณาธิการบริหารไทยรัฐออนไลน์ (ที่ 1 จากซ้าย) และ นายนภพัฒน์จักษ์ อัตตนนท์ บรรณาธิการบริหารข่าวเวิร์คพอยท์ ทูเดย์ (ที่ 7 จากซ้าย) เข้าร่วมด้วยระหว่างการเดินทางมาเยี่ยมเยือนเพื่อให้ความรู้และสร้างความตระหนักเกี่ยวกับอาหารทะเลจากนอร์เวย์ และความสำคัญของการทำฟาร์มปลาแซลมอนอย่างยั่งยืน
อาหารทะเลจากนอร์เวย์ โดยเฉพาะแซลมอน ได้รับความนิยมสูงขึ้นอย่างมากในประเทศไทย สืบเนื่องมาจากจำนวนร้านอาหารญี่ปุ่นในกรุงเทพฯ ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยความที่แซลมอนเป็นปลาที่สามารถนำไปประกอบอาหารได้หลากหลายประเภท สภาอุตสาหกรรมอาหารทะเลนอร์เวย์ (NSC) จึงต้องการที่จะประชาสัมพันธ์การนำแซลมอนมาเป็นส่วนหนึ่งของเมนูอาหารไทยและการแนะนำอาหารทะเลจากนอร์เวย์อื่น ๆ ซึ่งถือว่าเป็นโปรตีนคุณภาพสูงและเป็นวัตถุดิบพรีเมียม ให้กับธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทย

 บุคคลในภาพ (จากซ้ายไปขวา)
1. นางสาวอรพิณ ยิ่งยงพัฒนา บรรณาธิการบริหารไทยรัฐออนไลน์
2. นางสาวแคทลียา เสปอร์บันต์ พี่สาวของนางสาวอุรัสยา
3. นางสาวอุรัสยา เสปอร์บันต์ หรือคุณญาญ่า นักแสดงสาวเชื้อสายไทย-นอร์เวย์
4. นางสาววิมลพัชระ รักษาเกียรติ เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล
5. ดร. อัสบีเยิร์น วาร์วิค เรอร์ทเว็ท ผู้อำนวยการภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สภาอุตสาหกรรมอาหารทะเลนอร์เวย์ (NSC)
6. นางสาวพจมาศ แสงเทียน ที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล
7. นายนภพัฒน์จักษ์ อัตตนนท์ บรรณาธิการบริหารข่าวเวิร์คพอยท์ ทูเดย์

เกี่ยวกับสภาอุตสาหกรรมอาหารทะเลนอร์เวย์
สภาอุตสาหกรรมอาหารทะเลนอร์เวย์ (NSC) เป็นบริษัทมหาชนภายใต้กระทรวงการค้า อุตสาหกรรม และการประมง สภาฯ ทำงานร่วมกับอุตสาหกรรมการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของนอร์เวย์ เพื่อพัฒนาและขยายตลาดอาหารทะเลส่งออกจากนอร์เวย์ เป็นตัวแทนผู้ส่งออกอาหารทะเลและอุตสาหกรรมอาหารทะเลของประเทศนอร์เวย์ เครื่องหมายการค้า “Seafood from Norway” เป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงแหล่งกำเนิดของอาหารทะเลที่จับได้หรือเพาะเลี้ยงในแหล่งน้ำทะเลที่เย็นและใสสะอาดของประเทศนอร์เวย์


ไม่มีความคิดเห็น