Breaking News

สภาวิศวกร จัดงาน “COE-Team Tag รวมใจสภาวิศวกรยุคใหม่”ชูแนวคิดการออกแบบสภาฯ ใหม่ "อาคารอัจฉริยะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม"

กรุงเทพฯ 12 ตุลาคม 2565 - สภาวิศวกร นำโดย รศ.ดร.ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์ นายกสภาวิศวกรสมัยที่ 7 (คนที่ 5 จากซ้าย) พร้อมด้วยคณะกรรมการสภาวิศวกร จัดงาน “COE-Team Tag รวมใจสภาวิศวกรยุคใหม่” นำเสนอเทคนิคการออกแบบสภาวิศวกรแห่งใหม่ ภายใต้แนวคิด "อาคารอัจฉริยะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม" ที่ผสานแนวคิดทางวิศวกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมเข้ากับสถาปัตยกรรมที่เรียบง่ายแต่ทันสมัยมีฟังก์ชันที่สะดวกต่อผู้ใช้งาน และยังกลมกลืนเป็นส่วนหนึ่งไปกับชุมชน นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณให้กับผู้มีส่วนอนุเคราะห์และเป็นกำลังสำคัญในการก่อสร้างอาคารที่ทำการสภาวิศวกร ทั้งนี้ งานเสวนาดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ณ ห้องสัมมนาชั้น 7 อาคารสภาวิศวกรแห่งใหม่ ถนนลาดพร้าว กรุงเทพฯ

คำอธิบายภาพจากซ้าย
1. นายเกชา ธีระโกเมน กรรมการสภาวิศวกร
2. ดร.ณรงค์ ทัศนนิพันธ์ กรรมการสภาวิศวกร
3. รศ.ดำรงค์ ทวีแสงสกุลไทย กรรมการสภาวิศวกร
4. ผศ.พิศิษฐ์ แสง-ชูโต เลขาธิการสภาวิศวกร
5. รศ.ดร.ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์ นายกสภาวิศวกรสมัยที่ 7
6. ดร.วัลลภ รุ่งกิจวรเสถียร กรรมการสภาวิศวกร
7. นายกิตติพงษ์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 1
8. นายมานิตย์ กู้ธนพัฒน์ กรรมการสภาวิศวกร
9. นายพิศุทธิ์ สุขุม กรรมการสภาวิศวกร

ไม่มีความคิดเห็น