Breaking News

สมศ. รับมอบนโยบาย รมว. ศธ. ปี 66สะท้อนแนวคิด “ถูกต้อง รวดเร็ว ประโยชน์ ประหยัด”

กรุงเทพฯ 14 กุมภาพันธ์ 2567 – พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) (คนที่ 4 จากซ้าย) เข้าตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการดำเนินงานให้กับ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. โดยมี ดร.นันทา หงวนตัด รักษาการผู้อำนวยการ สมศ. (คนที่ 2 จากซ้าย) พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากร ให้การต้อนรับ โดย รมว.ศธ. ได้ให้นโยบายการดำเนินงานภายใต้แนวคิด “ถูกต้อง รวดเร็ว ประโยชน์ ประหยัด” พร้อมเน้นย้ำให้ สมศ. ทำการประเมินคุณภาพภายนอกเชิงคุณภาพ โดยเฉพาะสถานศึกษาขนาดเล็กและสถานศึกษาในพื้นที่ห่างไกล โดยใช้เกณฑ์ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานศึกษา และผลักดันให้เกิดการนำผลประเมินไปพัฒนาได้ตรงตามบริบทสถานศึกษาได้อย่างแท้จริง เมื่อเร็วๆ นี้ ณ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) พญาไท

บรรยายภาพ (จากซ้าย)

1. นาวาตรีหญิง ดร.กิตติยา เอ็ฟฟานส รองผู้อำนวยการ สมศ.

2. ดร.นันทา หงวนตัด รักษาการผู้อำนวยการ สมศ.

3. นายนพ ชีวานันท์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

4. พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

5. นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ

6. ดร.ขนิษฐา ตั้งวรสิทธิชัย รองผู้อำนวยการ สมศ.

7. ดร.วรวิชช ภาสาวสุวัศ รองผู้อำนวยการ สมศ.

ไม่มีความคิดเห็น