Breaking News

GroundControl ต่อยอดธุรกิจด้าน Art & Mediaพร้อมผลักดันผลงานศิลปินไทยสู่ตลาดสากล ผ่าน MMAD MASS Gallery ศูนย์กลางพื้นที่จัดงานแสดงศิลปะ

เพราะศิลปะอยู่รอบตัวเรา สื่อศิลป์ 360 องศา GroundControl ผู้สร้างสรรค์งานทางด้านสายอาร์ต และ แกลเลอรี เล็งเห็นถึงช่องทางการเติบโตของตลาดศิลปะที่ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในพื้นที่เล็กๆ พร้อมเป็นสื่อกลาง ผลักดันงานศิลปะและศิลปินไทยที่มีความสามารถสร้างสรรค์ผลงานโดดเด่นให้เป็นที่ประจักษ์ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ วางกลยุทธ์ดำเนินงานอย่างครบวงจร ตั้งแต่ขั้นตอนการเฟ้นหา เป็นที่ปรึกษา รังสรรค์ผลงาน จัดแสดงและประชาสัมพันธ์งานศิลปะ ตลอดจนผลงานของศิลปินผ่านช่องทางสื่อในรูปแบบต่างๆ ทั้งทางออนไลน์ และพื้นที่จัดแสดงงานศิลปะ MMAD MASS Gallery อย่างครบวงจรคุณสิริมา ไชยปรีชาวิทย์ ตำแหน่ง Creative Director & Art Curator และ คุณศิขรินทร์ ลางคุลเสน ตำแหน่ง Communication & Social media Director ผู้ร่วมก่อตั้ง GroundControl (กราวน์คอนโทรล) มากกว่า 3 ปี กล่าวว่า ปัจจุบันงานศิลปะเป็นเสมือนสื่อกลางที่เชื่อมโยงทุกอย่างไว้ด้วยกัน และมีอิทธิพลเป็นส่วนหนึ่งของการสอดแทรกและขับเคลื่อนสังคม รวมไปถึงชีวิตประจำวันของคนทั่วไป ไม่ว่า จะเป็นด้านประวัติศาสตร์ การเมือง ตลอดจนไปถึงสื่อบันเทิง ล้วนมีศิลปะเข้ามาเกี่ยวข้องและถูกสร้างสรรค์ ไปในทิศทางที่มีเอกลักษณ์รูปแบบที่โดดเด่นและชัดเจน


ปัจจุบันกระแสและทิศทางการเติบโตทางด้านศิลปะในแง่มุมต่างๆ ทำให้แนวโน้มการตอบรับจากสังคม ที่มีต่องานศิลปะเพิ่มมากขึ้น ทาง GroundControl เล็งเห็นช่องทางการผลักดันงานทางด้านศิลปะที่ไม่ใช่ แค่เพียงในประเทศไทยแต่ยังรวมไปถึงต่างประเทศ ด้วยการเชื่อมโยงหรือเป็นสื่อกลางประสานระหว่างศิลปิน องค์กร หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน และผู้บริโภค นำไปสู่การเพิ่มมูลค่าและคุณค่าให้กับงานศิลป์ พร้อมสร้างรายได้ โดยมุ่งเน้นดำเนินงานด้าน Creative Agency และ Online Media


ในปี 2567 ทาง GroundControl ได้วางแผนงานขยายงานด้าน Creative Agency โดยเฉพาะกิจกรรม ทางด้านศิลปะและไลฟ์สไตล์ชื่อว่า GroundPLAY! ให้เติบโตและมีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อรองรับจำนวนการตอบรับ ของผู้สนใจงานศิลปะที่เพิ่มมากขึ้นจากปีที่ผ่านมา และขยายขอบเขตงานให้ครอบคลุมถึงด้านดนตรี ภาพยนตร์ การเพิ่มกิจกรรมเวิร์กชอปเพื่อให้ผู้ที่สนใจได้สัมผัสและเข้าถึงงานศิลปะเพิ่มขึ้น รวมถึง ประชาสัมพันธ์เพื่อแสดงผลงานของศิลปินที่หลากหลายแนว


 นอกจากนี้ GroundControl ยังปรับโครงสร้างเพื่อรองรับและขยายตัวด้วยการเป็นตัวแทนดูแลจัดการ งานด้านต่างๆ ให้กับศิลปิน เช่น การเปิดโครงการ Artist On Our Radar ซึ่งเป็นโครงการแบบครบวงจรช่วย ผลักดันให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างศิลปินภาพประกอบและแบรนด์ชั้นนำต่างๆ ทั้งในด้านการวางแผน ส่วนของเวิร์กชอปเพื่อให้ศิลปินมีความเข้าใจพื้นฐานในการทำงานเพื่อก่อให้เกิดรายได้และการทำงานทางด้านแกลเลอรี ผ่านวิทยากรที่มีประสบการณ์และเป็นที่ยอมรับในวงการด้านศิลปะ ซึ่งปัจจุบันโครงการ Artist On Our Radar ได้ทำการคัดเลือกศิลปินจากผู้สมัครกว่า 200 คน โดยมีทีมงานพิจารณาผลงานที่ส่งประกวด ร่วมกับผลงานที่ผ่านมาของศิลปิน ความมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว คาแรคเตอร์ที่ชัดเจน และพร้อมที่จะพัฒนา ผลงานเพื่อตอบรับการทำงานร่วมกับพาร์ทเนอร์ต่างๆ จนได้ศิลปินจำนวน 12 คน และนำผลงานมาแสดงที่ MMAD MASS Gallery ซึ่งเป็น Illustration Gallery ที่นำเสนอและสนับสนุนผลงานของศิลปินภาพประกอบ ในไทย รวมถึงศิลปินในเอเชีย และประเทศต่างๆ ทั่วโลก ผ่านการจัดนิทรรศการเดี่ยว กลุ่ม หรือการทำงานแบบ Duo Exhibition รวมถึงการเป็นพื้นที่สื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความคิด มุมมองของศิลปินผ่านงานศิลปะ ทั้งระหว่างตัวศิลปินด้วยกันเองและศิลปินที่ต่อเรื่องราวในสังคม


 นอกจากนี้ทาง GroundControl ยังมีช่องทางสื่อออนไลน์ของตนเอง เพื่อนำเสนอความเคลื่อนไหวใน โลกศิลปะและวัฒนธรรมจากทั้งไทยและต่างประเทศ และยังเชื่อมโยงกับไลฟ์สไตล์วิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ด้วย เป้าหมายที่จะนำเสนอศิลปะให้เป็นเรื่องสนุกใกล้ตัว ที่ใคร ๆ ก็สามารถทั้ง “เข้าถึง” และ “เข้าใจ” ได้ และยัง เป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์งานของศิลปิน และกิจกรรมต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้ศิลปินไทยได้เป็นที่รู้จัก มากยิ่งขึ้น เชื่อมหัวใจงานศิลป์ให้เป็นพลังขับเคลื่อนของทุกคน ผ่านทาง
Website: https://groundcontrolth.com/ FB: https://facebook.com/GroundControlTh/
IG: https://www.instagram.com/groundcontrolth/
Tiktok: https://www.tiktok.com/@groundcontrolth, https://www.tiktok.com/@groundcontroltogo
YouTube: www.youtube.com/groundcontrolth เกี่ยวกับ GroundControl
GroundControl คือ Creative Agency ที่ช่วยส่งเสริมศิลปินที่มีความสามารถ เพื่อแสดงถึงผลงานและ บริบทที่สำคัญ เกี่ยวกับโลกสมัยใหม่ โดยมีเป้าหมายที่จะผสมผสานศิลปินและผู้ที่มีความเชี่ยวชาญจากสาขาต่างๆ เพื่อทำงานร่วมกันและ สร้างโครงการที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆ ในขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสถึง การทำงานร่วมกับแบรนด์ชั้นนำต่างๆ
สำหรับแพลตฟอร์มสื่อออนไลน์มุ่งเน้นการนำเสนอความเคลื่อนไหวทางด้านศิลปะที่สำคัญระดับโลก ซึ่ง GroundControl มีความเชี่ยวชาญทางด้านศิลปะร่วมสมัยและวัฒนธรรมแบบ pop culture นอกจากนี้รูปแบบของสื่อยังประกอบด้วยกิจกรรม ออนไลน์และออฟไลน์ ซึ่งครอบคลุมด้านประวัติศาสตร์ มนุษย์ และวัฒนธรรม โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อนำเสนอศิลปะร่วมสมัยให้ เข้าถึงได้ง่ายผ่านผู้ชมจำนวนมากและคนรุ่นใหม่ด้วยรูปแบบกิจกรรมที่เต็มไปด้วยจินตนาการ
สำหรับผลงานโดดเด่นที่ผ่านมาของ GroundControl ได้แก่
● Online Media สื่อออนไลน์ในนามของ GroundControl ทั้งในรูปแบบ เว็บไซต์, Facebook, Instagram, TikTok และ YouTube เพื่อนำเสนอความเคลื่อนไหวในโลกศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งไทยและต่างประเทศ พร้อมเป็นสะพาน เชื่อมต่อให้ศิลปะเป็นเรื่องที่เข้าใจง่าย และอยู่ใกล้ตัว ทุกคนมากยิ่งขึ้น
● MMAD MASS Gallery พื้นที่จัดแสดงงานศิลปะ โดยมีวัตถุประสงค์มุ่งไปที่ Illustration หรือภาพประกอบ
● ARTIST ON OUR RADAR โครงการสนับสนุนศิลปินภาพประกอบ เพื่อให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น
● กิจกรรม GroundPLAY งานอีเวนต์ศิลปะลองเล่นที่รวบรวมผู้คนในชุมชนศิลปะประเทศไทย เพื่อเชื่อมศิลปินและผู้ที่ชื่นชอบงานศิลปะ
● การทำแคมเปญ วางกลยุทธ์ จัดอีเว้นท์ รวมถึงเป็นที่ปรึกษาออกแบบงานด้านต่างๆ ร่วมกับบริษัท ชั้นนำ อาทิ จิม ทอมป์สัน เวสป้า แสนสิริ มาร์แชล และบุญรอด เป็นต้น
● กิจกรรม Self-Quarantour ซึ่งเป็นโครงการที่เกิดในช่วงโควิด เปิดโลกการท่องเที่ยวผ่าน Live ในโซเชียลมีเดีย พาทุกคนท่องเที่ยวใน Virtual Reality พร้อมไกด์รับเชิญที่มีชื่อเสียง พาทัวร์มิวเซียม และสถานที่ท่องเที่ยว เชิงประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียงต่างๆ อาทิ แวร์ชาย และวาติกัน เป็นต้น

ไม่มีความคิดเห็น