Breaking News

วธ.เปิดเวทีแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยสู่อาเซียนจัด Workshop และการแสดงดนตรีพื้นถิ่นไทย – อินโดนีเซีย หาชมได้ยาก 21 - 22 มิ.ย.นี้ ณ ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ชั้น 3 ประชาชนและผู้สนใจเข้าชมฟรี ปูทางความร่วมมือและเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมวัฒนธรรมทั้งในประเทศและกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนรวมถึงประเทศคู่เจรจา

 นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.)มีนโยบายใช้มิติทางวัฒนธรรมเสริมสร้างภาพลักษณ์ เกียรติภูมิและยกระดับบทบาทด้านวัฒนธรรมของไทยในเวทีโลก ซึ่งวธ.ได้จัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน กระทรวงวัฒนธรรม ตั้งแต่ปีพ.ศ.2558  เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนและเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงความร่วมมือ การสร้างและดำเนินงานของเครือข่ายวัฒนธรรมทั้งบุคคล ชุมชน สถาบัน องค์กรและหน่วยงานด้านศิลปวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมวัฒนธรรมทั้งในประเทศและกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนรวมถึงประเทศคู่เจรจาด้วย ซึ่งล่าสุดกลุ่มศิลปินและนักประพันธ์เพลงจากเกาะสุมาตราเหนือในนาม “Eta Margondang” กำหนดจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการแสดงดนตรีพื้นถิ่นในภูมิภาคอาเซียน ณ ประเทศไทย สหพันธรัฐมาเลเซียและประเทศสิงคโปร์  โดยในส่วนของประเทศไทย วธ.โดยศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนและสำนักการสังคีต กรมศิลปากร กำหนดจัดกิจกรรม Workshop และการแสดงดนตรีพื้นถิ่นร่วมกันกับ Eta Margondang ภายใต้ชื่อ “การเดินทางของทะเลสาบโตบาสู่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา” ระหว่างวันที่ 21-22 มิถุนายน 2567 ณ ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน  ชั้น 3

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า การแสดงดนตรีของ Eta Margondang จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “SIRA” ซึ่งเป็นภาษาถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์ในเกาะสุมาตราเหนือ หมายถึง เกลือ ทรัพยากรธรรมชาติจากคาบสมุทรสู่ดินแดนที่ราบสูงเพื่อใช้ในการค้าขายแลกเปลี่ยนมาตั้งแต่อดีต เป็นตัวแทนบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์และความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมในอดีต ปัจจุบันและอนาคต รวมถึงเป็นการแสดงถึงการส่งเสริมบทบาทของกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่บริเวณโดยรอบทะเลสาบโตบาทั้ง 4 กลุ่ม ได้แก่ Karo , Simalungun  , Pakpak และ Toba  ซึ่งนับว่าเป็นการแสดงที่หาชมได้ยาก  โดยในวันที่ 21 มิถุนายน 2567 มีกิจกรรม Workshop ได้แก่ การแนะนำและสาธิตเครื่องดนตรีพื้นถิ่นสุมาตราเหนือจากคณะ Eta Margondang การแนะนำและสาธิตเครื่องดนตรีพื้นถิ่นไทยจากสำนักการสังคีต กรมศิลปากรและการฝึกซ้อมการแสดงดนตรีร่วมและวันที่ 22 มิถุนายน 2567 มีการแสดงดนตรีพื้นถิ่น “การเดินทางของทะเลสาบโตบาสู่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา” ซึ่งเป็นการแสดงดนตรีของทั้งสองวงร่วมกัน โดยเปิดให้ประชาชนเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รวมทั้งสามารถเข้าชมการถ่ายทอดสดกิจกรรมทั้งสองวันผ่านช่องทาง Facebook ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน

“กิจกรรมการแสดงดนตรีพื้นถิ่น “การเดินทางของทะเลสาบโตบาสู่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา” เป็นการส่งเสริมบทบาทของศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน กระทรวงวัฒนธรรมในการเป็นศูนย์กลางเผยแพร่ความรู้ด้านวัฒนธรรมอาเซียนและพัฒนาศักยภาพและเปิดประสบการณ์การเรียนรู้เครื่องดนตรีต่างวัฒนธรรมให้แก่บุคลากรสังกัดสำนักการสังคีต 

กรมศิลปากร นักเรียน นักศึกษา และคณาจารย์ด้านดนตรี รวมทั้งเป็นโอกาสอันดีสำหรับประชาชนผู้สนใจด้านดนตรีพื้นถิ่นที่จะได้รับชมการแสดงดนตรีจากกลุ่มชาติพันธุ์อินโดนีเซียซึ่งหารับชมได้ยากอีกด้วย” นางยุพา กล่าว

ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดผ่านช่องทาง Facebook ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน และหมายเลขโทรศัพท์ 02 – 224 - 4279 


ไม่มีความคิดเห็น