Breaking News

เทศบาลตำบลบึงกรับใหญ่จัดงานแถลงข่าวเปิดตัว“บึงกรับใหญ่”สถานที่ท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพแห่งใหม่ของจังหวัดราชบุรีในวันลอยกระทง11พฤศจิกายน 2562 ที่จะถึงนี้


บึงกรับใหญ่ ตำบลกรับใหญ่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี : เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 นายกู้ตระกูล ว่องกุศลกิจ นายกเทศมนตรีตำบลกรับใหญ่และเทศบาลตำบลบึงกรับใหญ่จัดงานแถลงข่าวเปิดตัว“บึงกรับใหญ่”สถานที่ท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพแห่งใหม่ของจังหวัดราชบุรีในวันลอยกระทง11พฤศจิกายน 2562 ที่จะถึงนี้พร้อมกันนี้นายกู้ตระกูล ว่องกุศลกิจ นายกเทศมนตีตำบลกรับใหญ่ได้เปิดเผยว่า พื้นที่ตำบลกรับใหญ่เป็นพื้นที่ปกครองส่วนหนึ่งของอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีมีพื้นที่ 44,24 ตร.กม.จำนวนประชากร12,902คน 3,722 ครัวเรือน 11 หมู่บ้านพื้นที่ทิศเหนืออยู่ติดกับอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมทิศใต้ติดกับตำบลท่าผาอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีและทิศตะวันตกติดกับอำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่มีหลายเชื้อชาติ เช่นไทย,ลาว,จีน,มอญฯลฯ 
นายกู้ตระกูล ว่องกุศลกิจ นายกเทศมนตีตำบลกรับใหญ่เทศบาลตำบลบึงกรับใหญ่
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตรกรรมดำเนินชีวิตโดยมีประเพณีและวัฒนธรรมที่ป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง ดั่งคำขวัญของตำบลกรับใหญ่
“ดินแดนสามเมือง ลือเลื่องอ้อยหวาน ปลอดสารผักสด หยาดหยดน้ำนมโค เตบโตเศรษฐกิจ สุจริตคิดเป็น งามเด่นเบญจอาราม ประพฤติงามรักความสามัคคี” บึงกรับใหญ่เป็นบึงน้ำขนาดใหญ่มีเอที่ประมาณ180ไร่พื้นที่บริเวณนี้ได้รับอนุเคราะห์จาก นายรุ่งโรจน์ เจนวีรวัฒน์มอบให้ นายกู้ตระกูล ว่องกุศลกิจโดยผ่านมูลนิธิไฉ่ฟ้า ว่องกุศลกิจและต่อมาภายหลังได้มอบให้เทศบาลบึงกรับใหญ่ไว้เพื่อใช้ประโยชน์ทางราชการจึงมีแนวคิดในการปรับปรุงพื้นที่แห่งนี้ให้เป็นประโยขน์กับชุมชนเพื่อใช้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสุขภาพแห่งใหม่ใน จังหวัดราชบุรีโดยมีลานออกกำลังกาย ลู่วิ่ง ปั่นจักรยานและแอโรบิคความยาวรอบบึงประมาณ 2.8ก.ม.และใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมและการฝึกอบรมพักผ่อนในรูปแบบของแพพักแพอาหารและจำหน่ายของดีจากชุมชน
นายกู้ตระกูล ว่องกุศลกิจ นายกเทศมนตีตำบลกรับใหญ่กล่าวอีกว่าการพัฒนาบึงกรับใหญ่สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและภูมิปัญญาพื้นบ้านนับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งคนในชุมชนรวมถึงชุมชนใกล้เคียงและนักท่องเที่ยวที่รักสุขภาพตามวัตถุประสงค์ที่เน้นเสริมสร้างสุขภาพกายและสุขภาพชีวิตที่ดีขึ้นและช่วยให้ชุมชนท้องถิ่นได้รับการส่งเสริมให้ผลิตอาหารที่ปลอดภัยไว้สำหรับจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวซึ่งจะเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานรากอีกด้วย
“บึงกรับใหญ่”จะทำการเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่11พฤศจิกยน 2562ซึ่งตรงกับวันลอยกระทงพอดี ภายในงานมีกิจกรรมและการแสดงต่างๆให้เที่ยวชมมากมาย และคาดว่าจะมีประชาชนตลอดจนนักท่องเที่ยวเดินทางมาร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก นายกู้ตระกูล ว่องกุศลกิจ นายกเทศมนตีตำบลกรับใหญ่กล่าวในที่สุด
สุเทพ พวงมะโหด .....รายงานไม่มีความคิดเห็น