Breaking News

อพท. รั้งอันดับ 2 องค์กรโปร่งใส


     
ทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ                      
ประกาศออกมาแล้ว สำหรับ“ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ 2562

ซึ่ง อพท. หรือองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ได้คะแนนการประเมินจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) อยู่ที่ 95.06 สูงเป็นอันดับ 2 ขององค์การมหาชนทั่วประเทศที่ร่วมเข้ารับการประเมิน 39 แห่ง ทั่วประเทศ แว่วมาว่าคะแนนที่ อพท. ได้ในปีนี้แทบจะรดต้นคอกับอันดับ 1 อย่าง สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ซึ่งได้คะแนนการประเมินอยู่ที่ 95.94 งานนี้ ผู้อำนวยการ อพท. ป้ายแดงที่เพิ่งเข้ารับตำแหน่งในปีแรก “ทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ” พร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ รู้ผลคะแนนแล้วก็หายเหนื่อย ชื่นใจกับความมุ่งมั่นทำงานอย่างโปร่งใส่มาโดยตลอด


ไม่มีความคิดเห็น