Breaking News

เปิดรับสมัครแล้ว หลักสูตรนักบริหารระดับสูงธรรมศาสตร์เพื่อสังคม (นมธ.) รุ่นที่ 16


ดร.มนตรี ฐิรโฆไท
ผู้อำนวยการและเลขาธิการสถาบันวิทยาการธรรมศาสตร์เพื่อสังคม
แจ้งว่า
เปิดรับสมัครแล้ว หลักสูตรนักบริหารระดับสูงธรรมศาสตร์เพื่อสังคม (นมธ.) รุ่นที่ 16
เปิดรับสมัครบัดนี้-16 ธันวาคม 2562
อบรมทุกวันจันทร์ 13.30-18.00 น.
ระหว่างวันที่ 27 มกราคม - 18 พฤษภาคม 2563

สถานที่อบรม:
สมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซ.งามดูพลี
สอบถามเพิ่มเติม 080-574-0042
Line @ : @tlptu
สมัครด่วน จำนวนจำกัด
www.tlptu.com

ไม่ควรพลาด วิชาการมาพร้อมความสนุก เครือข่ายดีพร้อมกิจกรรมเพื่อสังคม

ไม่มีความคิดเห็น