Breaking News

พัฒนาชุมชนฝั่งทะเลตะวันตก


เมื่อเร็วๆ นี้ นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ(ที่ 3 จากขวา) ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. ประธานกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการรายงานผลการดำเนินงานและสร้างการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดชุมพร และ จังหวัดระนอง โดยมีนายสุเทพ เกื้อสัง รองผู้อำนวยการ อพท. และ ผศ.ดร.จิตศักดิ์ พุฒจร อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมบรรยายและแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการจัดตั้งเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนประจำจังหวัด ณ โรงแรม ทินิดี จังหวัดระนอง

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ
ไม่มีความคิดเห็น