Breaking News

สมาคมกีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะแห่งประเทศไทยจัดการแข่งขันกีฬาเปตองผู้เปลี่ยนอวัยวะชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 14-16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ณ ห้องประชุม ชั้น 25 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ การกีฬาแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 นายสัณหณัฐ สีจำปี นายกสมาคมกีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะแห่งประเทศไทย เป็นประธานแถลงข่าวจัดการแข่งขันกีฬาเปตองผู้เปลี่ยนอวัยวะชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี นางสาวฐปนีย์ โสภณ เลขาธิการสมาคมกีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะแห่งประเทศไทย ร่วมแถลงข่าว 
สมาคมกีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะแห่งประเทศไทย มีหน้าที่ดูแลและสนับสนุนผู้เปลี่ยนอวัยวะตับ ไต หัวใจ ปอด และผู้ที่ได้รับการปลูกถ่ายไขกระดูก ให้มีการฟื้นฟูสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจภายหลังจากที่ป่วยมาเป็นเวลานานให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยการออกกำลังกาย ด้วยการเล่นกีฬา เพื่อนำไปสู่การพัฒนาสมรรถภาพทางกาย พร้อมมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางการกีฬาในกลุ่มผู้เปลี่ยนอวัยวะ ตั้งแต่ระดับประเทศจนถึงระดับโลก ตามแผนยุทธศาสตร์ของสมาคมฯ 

ดังนั้น สมาคมฯ จึงได้มีการสนับสนุนและผลักดันให้นักกีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ด้วยการส่งเสริมการจัดแข่งขันกีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะในระดับต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกีฬาเปตองซึ่งสามารถสร้างผลงานจากการแข่งขันในกีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะโลกได้ดีที่สุด โดยล่าสุดเมื่อปี พ.ศ. 2562 สมาคมกีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะแห่งประเทศไทยได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะโลก ครั้งที่ 22 ที่เมืองนิวคาสเซิล สหราชอาณาจักร นักกีฬาสามารถสร้างผลงานการแข่งขันในกีฬาเปตองได้ 9 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน และ 14 เหรียญทองแดง รวมทั้งสิ้น 27 เหรียญ ทำให้ประเทศไทยอยู่อันดับที่ 6 ของโลก จากประเทศที่เข้าร่วมแข่งขัน 43 ประเทศ 
สำหรับการแข่งขันกีฬาเปตองผู้เปลี่ยนอวัยวะชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในครั้งนี้ นอกจากจะคาดหวังในเรื่องของการสร้างประสบการณ์การแข่งขันให้กับนักกีฬาเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศแล้ว สมาคมฯ ยังหวังว่าการจัดแข่งขันฯ ในครั้งนี้ จะช่วยกระตุ้นให้ผู้เปลี่ยนอวัยวะทั่วประเทศมีความสนใจในกีฬามากยิ่งขึ้น และช่วยส่งเสริมการบริจาคอวัยวะเพื่อผู้เปลี่ยนอวัยวะมากยิ่งขึ้นด้วย
ไม่มีความคิดเห็น