Breaking News

สมศ.ลงพื้นที่ภาคอีสานส่งเสริมและสร้างความเข้าระบบประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกในระดับปฐมวัยกรุงเทพฯ 24 กุมภาพันธ์ - นางสาวขนิษฐา ตั้งวรสิทธิชัย รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (คนที่ 2 จากซ้าย) เปิดงานเสวนา “แนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา” เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ให้กับบุคลากรด้านการศึกษาปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็ก และสถานรับเลี้ยงเด็กให้กับผู้แทนการจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในพื้นที่ จังหวัดกาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ขอนแก่น โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) โทรศัพท์ 0-2216-3955 หรือเข้าไปที่ www.onesqa.or.th

ไม่มีความคิดเห็น