Breaking News

ททท. จัดกิจกรรม Amazing Thailand Bike Ride 2022 การแข่งขันจักรยาน มุ่งเน้นความปลอดภัย ด้านสุขอนามัยในรูปแบบการท่องเที่ยววิถีปกติใหม่ (New normal) ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับ จังหวัดนครพนม สุราษฎร์ธานี และเชียงราย จัดกิจกรรม Amazing Thailand Bike Ride 2022 การแข่งขันจักรยาน ระหว่างเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2565ณ จังหวัดนครพนม สุราษฎร์ธานี และเชียงราย เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา นำเสนอจุดแข็งของประเทศไทยในการเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวเชิงกีฬาระดับโลก มุ่งเน้นความปลอดภัยด้านสุขอนามัยในรูปแบบการท่องเที่ยววิถีปกติใหม่ (New normal) และการท่องเที่ยวใส่ใจสิ่งแวดล้อม ภายใต้มาตรการความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของกระทรวงสาธารณสุข และมาตรฐานด้านความปลอดภัยสุขอนามัย Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA)
นายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว ททท. เปิดเผยว่ากิจกรรม Amazing Thailand Bike Ride 2022 การแข่งขันจักรยาน เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ Amazing Sports & Extreme Month เป็นการสร้างสรรค์กิจกรรมทางการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับแนวโน้มความสนใจของนักท่องเที่ยว ปัจจุบันการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sport Tourism) เป็นหนึ่งในรูปแบบการท่องเที่ยวที่ได้รับความสนใจจากนักเดินทางจึงเป็นโอกาสอันดีในการจัดกิจกรรม Amazing Thailand Bike Ride 2022 เป็นการแข่งขันจักรยานเพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ที่แตกต่างและมีคุณค่าแก่นักท่องเที่ยวให้ตรงตามกลุ่มเป้าหมาย ผ่านการจัดกิจกรรมการแข่งขันจักรยานในรูปแบบ Bike Ride และ Fun Ride และเป็นการพลิกโฉมการท่องเที่ยวไทยสู่มิติใหม่ ภายใต้แนวคิด BCG จัดการท่องเที่ยวแบบ Low Carbon เน้นการท่องเที่ยวแบบใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงความปลอดภัยด้านสุขอนามัยตามรูปแบบการท่องเที่ยววิถีปกติใหม่
กิจกรรม Amazing Thailand Bike Ride 2022 จัดขึ้นในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่จังหวัดนครพนม(21 – 22 พฤษภาคม 2565) สุราษฎร์ธานี (11 – 12 มิถุนายน 2565) และเชียงราย (25 – 26 มิถุนายน 2565)แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ การแข่งขันจักรยานประเภทจักรยานระยะสั้น (Fun Ride) ระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตร สำหรับประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดอายุ จำนวน 500 คน และการแข่งขันจักรยานประเภทจักรยานเสือหมอบ (Bike Ride) ระยะทางประมาณ 100 กิโลเมตร แบ่งเป็น 4 รุ่น ได้แก่ ประเภททั่วไปชาย
ประเภทชาย อายุ 45 ปีขึ้นไป ประเภททั่วไปหญิง และประเภทหญิง อายุ 45 ปีขึ้นไป จำนวน 200 คน
ซึ่งมีรายละเอียดในแต่ละพื้นที่จัดงาน ดังต่อไปนี้
จังหวัดนครพนม จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 21 – 22 พฤษภาคม 2565 ณ ลานพญาศรีสัตตนาคราช
วันที่ 21 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.00 - 18.00 น. กิจกรรมการปั่นจักรยานประเภท Fun Ride เริ่มต้นที่ลานพญาศรีสัตตนาคราช มุ่งหน้าสู่ถนนสวรรค์ชายโขง และเลี้ยวกลับมุ่งหน้าเข้าสู่เส้นชัยที่ลานพญาศรีสัตตนาคราช และ
วันที่ 22 พฤษภาคม 2565 เวลา 07.00 - 10.00 น. กิจกรรมการแข่งขันจักรยานประเภท Bike Ride เริ่มต้นที่
ลานพญาศรีสัตตนาคราช มุ่งหน้าสู่ถนนสวรรค์ชายโขง กลับเข้าสู่ถนนหลักและเลี้ยวกลับที่วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร ผ่านวัดธาตุน้อยศรีบุญเรือง วัดมรุกขนคร และมุ่งหน้าเข้าสู่เส้นชัยที่ลานพญาศรีสัตตนาคราช ปัจจุบันเส้นทางพื้นที่จังหวัดนครพนมได้ปิดรับสมัครไปเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 18.00 น. ยอดผู้สมัครแข่งขันประเภทFun Ride มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเต็มจำนวน 500 คน และ การแข่งขันจักรยานประเภท Bike Ride ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 100 คน ผู้สมัครสามารถลงทะเบียนโดยนำรถจักรยานที่ใช้เข้าร่วมกิจกรรมมาลงทะเบียนณ จุดลงทะเบียน วันที่ 21 พฤษภาคม 2565 การแข่งขันจักรยานประเภท Fun Ride เวลา 08.00 - 15.00 น.
การแข่งขันจักรยานประเภท Bike Ride เวลา 12.00 - 19.00 น. จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 11 – 12 มิถุนายน 2565 ณ เขื่อนรัชชประภา วันที่ 11 มิถุนายน 2565 กิจกรรมการปั่นจักรยานประเภท Fun Ride เป็นเส้นทางการปั่นรอบเขื่อนรัชชประภา ผ่านแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ เช่น ศาลาประภาภิรมย์ พระพุทธสิริสัตตราช(หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์) ศาลาพระที่นั่งชุมสาย และพระอนุสาวรีย์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต และ
วันที่ 12 มิถุนายน 2565 กิจกรรมการแข่งขันจักรยานประเภท Bike Ride เริ่มต้นที่บริเวณจุดชมวิวเขื่อนรัชชประภามุ่งหน้าเข้าสู่ถนน สฎ.3062 จนถึงถนนใหญ่เลี้ยวขวาแยกทางหลวงหมายเลข 401 ผ่านธรรมชาติสองข้างทางที่สวยงามของอุทยานแห่งชาติเขาสก เลี้ยวกลับบริเวณวัดถ้ำวราราม มุ่งหน้าเข้าสู่เส้นชัยที่เขื่อนรัชชประภา ปัจจุบันเส้นทางพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานียังไม่เปิดรับสมัคร จังหวัดเชียงราย จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 25 – 26 มิถุนายน 2565ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วันที่ 25 มิถุนายน 2565 กิจกรรมการปั่นจักรยานประเภท Fun Ride เป็นเส้นทาง
การปั่นรอบมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตลอดเส้นทางนักปั่นจะได้สัมผัสบรรยากาศที่โอบล้อมไปด้วยภูเขาและธรรมชาติสวยงาม และวันที่ 26 มิถุนายน 2565 กิจกรรมการแข่งขันจักรยานประเภท Bike Ride เริ่มต้นที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มุ่งหน้าสู่ทางหลวงชนบท ชร.1063 จนถึงจุดเลี้ยวกลับบริเวณใต้สะพานข้ามโยนกนาคนครวกกลับเส้นทางเดิม มุ่งหน้าเข้าสู่เส้นชัยที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยตลอดเส้นทางนักปั่นจะได้สัมผัสกับธรรมชาติ แม่น้ำกกและวิวภูเขาที่สวยงามของจังหวัดเชียงราย ปัจจุบันเส้นทางพื้นที่จังหวัดเชียงรายยังไม่เปิดรับสมัคร นอกจากนี้
ภายในงานยังมีกิจกรรมการออกร้านจำหน่ายอุปกรณ์กีฬา ร้านอาหารและผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมถึงการแสดงดนตรี และกิจกรรมให้ร่วมสนุกมากมายในวันแรกของการจัดงาน ซึ่ง ททท. เชื่อมั่นว่างานครั้งนี้ จะเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในการเดินทางให้กับนักท่องเที่ยว รวมถึงการสร้างรายได้สู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการของผู้ประกอบการในพื้นที่
ทั้งนี้ กิจกรรม Amazing Thailand Bike Ride 2022 การแข่งขันจักรยาน จัดขึ้นภายใต้มาตรการสาธารณสุขและมาตรฐานปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA)
โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบ 3 เข็ม หรือ แสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบ 2 เข็ม (ครบโดส) และแสดงเอกสารรับรองผลการตรวจ ATK เป็นลบ ไม่เกิน 48 ชั่วโมง
นอกจากนี้ยังมีมาตรการการคัดกรองอุณหภูมิ รวมถึงผู้ร่วมงานต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค DMHTTเพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวให้กับผู้เข้าร่วมงานตามแบบวิถีปกติใหม่ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถศึกษาข้อมูลและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ www.thailandamazingbikeride.com หรือ Facebook Page : Thailand Amazing Bike Ride 2022 หรือ โทร. 1672 Travel Buddy

ไม่มีความคิดเห็น