Breaking News

ททท. จัดกิจกรรม Coloring the sky @ Phatthalung เทศกาลว่าวนานาชาติ ประจำปี 2565 ณ จังหวัดพัทลุง มุ่งส่งเสริมท่องเที่ยวในประเทศ กระจายรายได้สู่พื้นที่เมืองรอง

 บ่ายวันนี้ (30 เมษายน 2565) ดร.นาที รัชกิจประการ ประธานคณะที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดงาน Coloring the sky @ Phatthalung เทศกาลว่าวนานาชาติ ประจำปี 2565 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2565 ภายใต้โครงการ Amazing Sports & Extreme Month โดยมี นายวิญญ์ สิทธิเชนทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง และ นายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ให้เกียรติร่วมเข้าร่วมงานฯ ณ แกรนด์แคนยอนเกาะนางคำ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
ดร.นาที รัชกิจประการ ประธานคณะที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ในโอกาสปีท่องเที่ยวไทย 2565 หรือ“Visit Thailand Year 2022 : Amazing New Chapters” รัฐบาลโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มุ่งมั่น ฟื้นฟูเศรษฐกิจการท่องเที่ยวจากวิกฤตโควิด-19 โดยให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ ตามแนวทางของโมเดลเศรษฐกิจ BCG ควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล รวมถึงประยุกต์ใช้ Happy Model ชูอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ด้วยสินค้าและบริการ สร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจ
ฐานราก และส่งมอบประสบการณ์ที่แตกต่าง มีคุณค่า อย่างประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว จึงถือเป็นโอกาสอันดีใน
การจัดงาน Coloring the sky @ Phatthalung เทศกาลว่าวนานาชาติ ประจำปี 2565 ภายใต้โครงการ Amazing Sports & Extreme Month เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผ่านสินค้าและบริการในพื้นที่ และแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของประเทศไทยในการเปิดรับนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่งความพร้อมของประชาชนภายใต้มาตรการสาธารณสุข ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการพลิกฟื้นการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
นายวิญญ์ สิทธิเชนทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง กล่าวว่า จังหวัดพัทลุงเป็นจังหวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ มีสถานที่อันทรงคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม และเป็นเมืองเกษตรอินทรีย์และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความพร้อมสูง ประกอบกับวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของคนในชุมชนที่มีเสน่ห์ จึงถือเป็นเกียรติอย่างมากที่จังหวัดพัทลุงได้รับเลือกจัดงาน Coloring the sky @ Phatthalung เทศกาลว่าวนานาชาติประจำปี 2565 ท่ามกลางหินผาสุดแปลกตา ในพื้นที่แกรนด์แคนยอน เกาะนางคำ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
นับเป็นครั้งแรกของจังหวัดพัทลุงในการจัดงานครั้งนี้ ทั้งจังหวัดพัทลุงยังเป็นหนึ่งในพื้นที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองที่มีศักยภาพความพร้อมด้านพื้นที่ มีมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (SHA) ที่จะสร้างความเชื่อมั่นในการเดินทางและสามารถรองรับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติได้อย่างมีคุณภาพ ปัจจุบันมีผู้ประกอบการในจังหวัดพัทลุงที่ได้รับตราสัญลักษณ์ SHA และ SHA Plus มากกว่า 100 ราย
นายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว ททท. เปิดเผยว่า งาน Coloringthe sky @ Phatthalung เทศกาลว่าวนานาชาติ ประจำปี 2565 ภายใต้โครงการ Amazing Sports & Extreme Month ซึ่งเป็นโครงการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการในธุรกิจท่องเที่ยวจากวิกฤตโควิด-19 โดยสร้างสรรค์กิจกรรมการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับแนวโน้มความสนใจของนักท่องเที่ยว ซึ่งปัจจุบันการท่องเที่ยว
เชิงกีฬา (Sport Tourism) เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวของ ททท. ปี 2565 มุ่งเน้นพลิกโฉมการท่องเที่ยวไทยสู่มิติใหม่ โดยเพิ่มสัดส่วนนักท่องเที่ยวคุณภาพส่งเสริมการท่องเที่ยวยั่งยืน ภายใต้แนวคิด BCG เน้นการท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองรอง เรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อช่วยกระจายและสร้างประสบการณ์ที่แตกต่างจากการท่องเที่ยวหลากหลายรูปแบบให้นัก

ท่องเที่ยวได้หลีกหนีความคับคั่งในเมืองหลักและออกไปสัมผัสแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ๆที่สวยงามและไม่เคยรู้จักมาก่อนในเมืองรอง โดยคำนึงถึงความปลอดภัยด้านสุขอนามัยตามรูปแบบการท่องเที่ยววิถีปกติใหม่ (New Normal)งาน Coloring the sky @ Phatthalung เทศกาลว่าวนานาชาติ ประจำปี 2565 นี้ จัดขึ้นในพื้นที่ 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี (22 - 24 เมษายน 2565) และจังหวัดพัทลุง โดยกิจกรรมของจังหวัดพัทลุง จัดขึ้นระหว่าง
วันที่ 29 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.00-18.00 น. ณ แกรนด์แคนยอน เกาะนางคำ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง พบกับการแสดงว่าวหลากหลายชนิดจากประเทศไทยและต่างประเทศ ซึ่งไฮไลท์ภายในงาน ได้แก่
ว่าวทำมือ Craftsmanship รูปปลาทอง ด้วงกว่าง แมงดาทะเล จากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พร้อมร่วมกิจกรรม Fancy Kite Show ชมการแสดงว่าวนานาชาติและสีสันว่าวไทย การแสดงว่าวบังคับ 4 สายป่าน การแสดงว่าวบังคับ 2 สายป่านที่บินด้วยความเร็วสูงด้วยทักษะการบินขั้นสูง / Thai Kite fighting Show 2022 ชมการต่อสู้ความเป็นเอกลักษณ์ของว่าวไทยจุฬา-ปักเป้า / Ringside Kite Tour ทัวร์สุดพิเศษที่จะพาคุณไปสัมผัสกับว่าวและเรียนรู้
การเล่นว่าวกับนักบินว่าวมืออาชีพอย่างใกล้ชิด / Coloring The Sky Show การแสดง Balloon หลากสีสันทั้งจัดมุม DIY Do it your Kite เรียนรู้การทำว่าวและวาดภาพระบายสีบนผืนว่าว จากนั้นเปิดพื้นที่เล่นว่าวในกิจกรรม Family Fun Kite และ Kite View Food Zone ลิ้มรสอาหารท้องถิ่นชื่อดังของจังหวัด ก่อนช้อปปิงใน
Thailand Kite Market ตลาดจำหน่ายว่าวหลากหลายรูปแบบ ซึ่ง ททท. เชื่อมั่นว่าการจัดงานครั้งนี้จะเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดพัทลุงให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น สามารถกระตุ้นให้เกิดการเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมและเดินทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงไปยังแหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ ของจังหวัดพัทลุงและจังหวัดใกล้เคียง รวมถึงส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวที่ดีให้กับจังหวัดพัทลุงด้วยทั้งนี้ งาน Coloring the sky @ Phatthalung เทศกาลว่าวนานาชาติ ประจำปี 2565 ดำเนินงานภายใต้รูปแบบ Covid Free Event โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบ 2 เข็ม(ครบโดส) หรือ แสดงเอกสารรับรองผลการตรวจ ATK เป็นลบ ไม่เกิน 72 ชั่วโมง นอกจากนี้ยังมีมาตรการการคัดกรองอุณหภูมิ รวมถึงผู้ร่วมงานต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค DMHTT เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัย
ด้านการท่องเที่ยวให้กับผู้เข้าร่วมงานตามแบบวิถีปกติใหม่ (New Normal) ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ททท. สํานักงานนครศรีธรรมราช โทร. 0 7534 6515-6 หรือทางเว็บไซต์ www.thailandfestival.org หรือ โทร. 1672 Travel Buddy

ไม่มีความคิดเห็น