Breaking News

ททท. จัดยิ่งใหญ่งานเทศกาลดนตรี Music by The Sea ณ สวนสุขภาพเทศบาลเมืองศรีราชา จ.ชลบุรีเทศกาลดนตรีเพื่อความผ่อนคลาย มุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ กระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ขอเชิญทุกท่านร่วมผ่อนคลายกับกิจกรรมงานเทศกาลดนตรี
ที่ทำให้ได้ย้อนความทรงจำกับเพลงยุค 80’s จนถึงยุค 2000’s จากศิลปินชื่อดัง พร้อมลิ้มชิมรสอาหารชื่อดังของจังหวัดชลบุรี กับเทศกาลดนตรี Music by The Sea ในวันที่ 13 – 14 พฤษภาคม 2565 โดยมี นายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว ททท. เป็นประธานในการเปิดงาน พร้อมด้วย นายนิติ วิวัฒน์วานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และ นายฉัตรชัย ทิมกระจ่างนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา ให้เกียรติเข้าร่วมงานฯ ณ สวนสุขภาพเทศบาลเมืองศรีราชา จ.ชลบุรี เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์และกระตุ้นการท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง
นายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว ททท. เปิดเผยว่า งานเทศกาลดนตรี Music by The Sea เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศตลอดจนกระจายรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการในธุรกิจท่องเที่ยวจากวิกฤตโควิด-19 โดยสร้างสรรค์กิจกรรมการท่องเที่ยวตามความสนใจพิเศษโดยเลือกจัดกิจกรรมดังกล่าวในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นจังหวัดในภูมิภาคภาคตะวันออกที่มีโอกาสฟื้นตัวสูงและมีโอกาสทางเศรษฐกิจ เนื่องจากเป็นหนึ่งในจังหวัดที่อยู่ในแผนการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพและความพร้อมในการบริหารจัดการพื้นที่มีทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวที่อุดมสมบูรณ์ และสามารถรองรับการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวได้อย่างหลากหลายรูปแบบ ทั้งดนตรี กีฬา ธรรมชาติ อาหาร อีกทั้งยังเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวที่ได้รับนิยมในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ อีกทั้งงานเทศกาลดนตรี Music by The Sea เป็นเครื่องมือทางการตลาดที่จะส่งมอบประสบการณ์ที่แตกต่าง มีคุณค่า อย่างประทับใจ ผ่านบทเพลงอันไพเราะจากศิลปินชื่อดัง ที่นำมาขับกล่อมแก่นักเดินทาง โดยการจัดงานครั้งนี้ถือเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนภายในประเทศและกระจายรายได้ให้ผู้ประกอบการในพื้นที่
งานเทศกาลดนตรี Music by The Sea จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 13 – 14 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.00 – 22.00 น. ณ สวนสุขภาพเทศบาลเมืองศรีราชา จ.ชลบุรี โดยกิจกรรมภายในงานจะเชิญชวนทุกท่านย้อนความทรงจำกับเพลงยุค 80’s จนถึงยุค 2000’s จากศิลปินชื่อดัง วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 Getsunova, Koh Mr.Saxman, ชมพู ฟรุตตี้,ทัช ณ ตะกั่วทุ่ง / วันที่ 14 พฤษภาคม 2565 เบน ชลาทิศ, The Palace, ป๊อด ธนชัย พร้อมลิ้มชิมรสอาหารชื่อดังของจังหวัดชลบุรีที่ยกขบวนความอร่อยมาให้บริการ ซึ่ง ททท. เชื่อมั่นว่าการจัดงานเทศกาลดนตรีฯ ครั้งนี้ จะเป็นเครื่องมือกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยด้านสุขอนามัยตามรูปแบบการท่องเที่ยววิถีปกติใหม่ (New Normal) ตลอดจนส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวที่ดีให้กับจังหวัดชลบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง
ทั้งนี้ งานเทศกาลดนตรี Music by The Sea จัดขึ้นภายใต้มาตรการสาธารณสุขและมาตรฐานปลอดภัย
ด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA) ในรูปแบบ Covid Free Event
โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบ 2 เข็ม (ครบโดส) หรือ แสดงเอกสารรับรองผลการตรวจ ATK เป็นลบ ไม่เกิน 72 ชั่วโมง นอกจากนี้ยังมีมาตรการการคัดกรองอุณหภูมิ การกำหนดพื้นที่รับประทานอาหาร (พื้นที่เปิดหน้ากาก) รวมถึงผู้ร่วมงานต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค DMHTT เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวให้กับผู้เข้าร่วมงานตามแบบวิถีปกติใหม่ (New Normal) ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ททท. สำนักงานพัทยา โทร. 038 427 667 หรือ Facebook Fanpage : Music by The Sea หรือทางเว็บไซต์ www.thailandfestival.org หรือ โทร. 1672 Travel Buddy

 

ไม่มีความคิดเห็น