Breaking News

“สปา ดารารัตน์" สปาแห่งเดียวในนนทบุรีที่ได้รับการรับรองให้เป็นศูนย์เวลเนส

“สปา ดารารัตน์" สปาระดับลักชัวรี ย่านรัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี ภายใต้คอนเซปต์ “Resort Style Boutique Spa” ได้รับเกียรติผ่านการคัดเลือกให้เป็นศูนย์เวลเนส ประเภทสปาเพื่อสุขภาพ จากกรมการแพทย์แผนไทยและการแทพย์ทางเลือก โดยมีนายสว่าง หาญศิริสวัสดิ์ ประธานบริหาร บริษัทสุพรรณิการ์ (2017) จำกัด และผู้ก่อตั้ง “สปา ดารารัตน์" และนางสมศรี หาญศิริสวัสดิ์ รองประธานบริหาร สปา ดารารัตน์ รับมอบใบประกาศณียบัตร และเป็นสปาเดียวในจังหวัดนนทบุรีได้รับการรับรองดังกล่าว ณ กรมการแพทย์ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี เมื่อเร็วๆ นี้

เรียงจากซ้ายสุด

1. นางสาวรัตนา วินทะไชย แพทย์แผนไทยปฎิบัติการ

2. นางสาวอรนุช รัตนศึกษา เภสัชกรชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

3. แพทย์หญิงมานิตา พรรณวดี รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี

4. นายสว่าง หาญศิริสวัสดิ์ ประธานบริหาร บริษัทสุพรรณิการ์ (2017) จำกัด และผู้ก่อตั้ง “สปาดารารัตน์"

5. นางสมศรี หาญศิริสวัสดิ์ รองประธานบริหาร สปาดารารัตน์

6. นางสาวสมปอง นิลทอง ผู้อำนวยการ สปา ดารารัตน์

7. นางสาววีรวัลย์ ศรีเอียด นักวิชาการสาธารณสุข

8. นางปิยวรรณ มั่นคง เภสัชกรชำนาญการ


ไม่มีความคิดเห็น