Breaking News

“สุชาวดี แสงอนงค์”ผู้บริหารหญิงเก่งรับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่คนใหม่บริษัท เคพีไอ หรือ บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย

 ยินดีด้วยกับบริษัท เคพีไอ ที่ได้ผู้บริหารหญิงคนเก่ง “สุชาวดี แสงอนงค์” ก้าวขึ้นรับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่คนใหม่ พร้อมนำทัพ กรุงไทยพานิชประกันภัย ดำเนินธุรกิจเคียงข้าง ดูแลให้ทุกก้าวของลูกค้ามีความสุขไม่มีความคิดเห็น