Breaking News

วันสถาปนากรมการท่องเที่ยว ครบรอบ 20 ปี

 

นายทวีศักดิ์ วาณิชย์เจริญ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดงานวันสถาปนากรมการท่องเที่ยว ครบรอบ 20 ปี (28 สิงหาคม 2565) โดยมีพิธีทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ภายในงานมีพิธีมอบรางวัลเกียรติยศ “เพชรจรัสแสง” ให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่มีผลงานโดดเด่น มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย 4 หน่วยงาน คือ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) (สคช.) เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 ณ กรมการท่องเที่ยว อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร


ไม่มีความคิดเห็น